Πράσινο Ταμείο

812 προβολές

Αστική αναζωογόνηση 2012 – 2015

Άξονες προτεραιότητας:
Αναβάθμιση αστικών υποδομών & ενίσχυση ελκυστικών των πόλεων

Στόχοι του Προγράμματος:
     – Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Δημοσίου
     – Βελτίωση οπτικών, θερμικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στα Δημόσια κτίρια
     – Βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής
     – Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
     – Επιβράδυνση και αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής


1. Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Οθωμανικού μνημείου Παζάρ Χαμάμ (Λουλουδάδικα)


Στόχοι:
     – Αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
     – Ανάδειξη του μνημείου
     – Διευθέτηση των χρήσεων

Πρόταση γενικής διαμόρφωσης:


Δείτε την τεχνική περιγραφή του έργου


2. Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αλάνας της Τούμπας

Στόχοι:
     – Ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
     – Ολοκλήρωση και ανάδειξη του υφιστάμενου έργου
     – Ενίσχυση και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χρήσεων

Πρόταση γενικής διαμόρφωσης:


Δείτε την τεχνική περιγραφή του έργου


3. Ανάπλαση Πλατείας Καούδη

Στόχοι:
     – Ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
     – Διευθέτηση των κοινόχρηστων χρήσεων
     – Βελτίωση μικροκλίματος

Πρόταση γενικής διαμόρφωσης:Δείτε την τεχνική περιγραφή του έργου


4. Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου διατηρητέου κτιρίου οδού ΑναγεννήσεωςΣτόχοι:
     – Αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
     – Ανάδειξη του μνημείου
     – Διευθέτηση των χρήσεων

Πρόταση γενικής διαμόρφωσης:

Δείτε την τεχνική περιγραφή του έργου


Δείτε την πλήρη παρουσίαση του προγράμματος “Πράσινο Ταμείο” >>>