Στελέχωση

tessera534 προβολές

Το Τμήμα Εκτελέσεως Αρχιτεκτονικών Έργων αποτελείται από προσωπικό (επιστημονικό και εργατοτεχνικό) των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • Αρχιτέκτονες Μηχανικούς 
 • Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Τεχνολόγους Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Ηλεκτρολόγους ΤΕ
 • Εργοδηγούς – Σχεδιάστριες
 • Εργοδηγούς Δομικών Έργων
 • Τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων 
  (ξυλουργούς, σιδεράδες, υδραυλικούς, οικοδόμους, ελαιχρωματιστές, ηλεκτρολόγους, τεχνίτες θέρμανσης – ψύξης)
 • Αποθηκάριους
 • Οδηγούς
 • Συνεργείο τοποθέτησης εξεδρών
 • Συνεργείο συντήρησης συντριβανιών