Τοποθέτηση προτομής Μορδοχαίου Φριζή

tessera761 προβολές

Σύμφωνα με την 926/2006 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή της δωρεάς από το American Hellenic Congress της προτομής του Μορδοχαίου Φριζή η οποία τοποθετήθηκε σε διαμορφωμένο χώρο στο πάρκο που περικλείεται από τις οδούς Α. Παπαναστασίου, Κ. Καραμανλή και Κλεάνθους και αποκαλύφθηκε στις 08.06.2007 από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, παρουσία του Προέδρου του American Hellenic Congress και μελών του καθώς επίσης και μελών του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. 

Την προτομή φιλοτέχνησε ο γλύπτης κ. Ιωάννης Μπάρδης