Φυσικό αέριο

tessera696 προβολές

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αξιοποιώντας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης με τελικό δικαιούχο το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης υπέβαλλε πρόταση και τις σχετικές μελέτες για 127 Σχολεία (45 Σχολικά Συγκροτήματα) στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Ενεργειακές επενδύσεις σε σχολεία και άλλα Δημόσια κτίρια για την υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο – Α΄Φάση». Τέλος Νοεμβρίου 2006 ολοκληρώθηκε η παροχή φυσικού αερίου στα 48 σχολικά συγκροτήματα του Δήμου μας. Συνολικός προϋπολογισμός Α΄ Φάσης  έργου 587.381,37 Ε.

Παράλληλα το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προχώρησε στη  Β΄ Φάση της ανωτέρω δράσης έτσι συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν οι μελέτες  των υπολοίπων 53 Σχολικών Κτιρίων του Δήμου μας  καθώς επίσης και 19 Ιδιόκτητων Δημοτικών κτιρίων (συμπεριλαμβάνονται.: γυμναστήρια, παιδικοί σταθμοί, Δημοτικές επιχειρήσεις κ.λ.π )

Υπογράφηκαν τα σχετικά συμβόλαια σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου  με την Εταιρία Παροχής Αερίου από τον κ. Δήμαρχο προκειμένου να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες.

Το έργο ήδη υλοποιείται και  αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2008.