Ανάπλαση παιδικών χαρών στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα για πιστοποίηση

849 προβολές
Η μελέτη αφορά την εκτέλεση των εργασιών για την ανάπλαση υφιστάμενων παιδικών χαρών, στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα. Η εν λόγω ανάπλαση συντελείται στα πλαίσια γενικότερου προγράμματος συνολικής αναβάθμισης και πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές και απαιτήσεις που ορίζονται με την Απόφαση ΥΠΕΣ-Αριθμ. 28492/11.05.2009 του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
Παιδική χαρά επί της οδού Παρασκευοπούλου
 
Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση της παιδικής χαράς η οποία εντάσσεται σε ευρύτερο χώρο πρασίνου παρά της παραλιακής οδού, στο ύψος της οδού Παρασκευοπούλου. Η υπάρχουσα παιδική χαρά καταλαμβάνει έκταση περίπου 600τμ. και για την συνέχιση της λειτουργίας της απαιτείται πιστοποίηση σύμφωνα με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση.

 
Οι γενικές αρχές στις οποίες στηρίζονται οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι σύμφωνες με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές για την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων αλλά και με τις γενικότερες αρχές του σχεδιασμού υπαίθριου αστικού χώρου, με σκοπό να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα, η ασφάλεια και γενικά η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμισή του.

Δημιουργείται ενιαίος χώρος παιχνιδιού στον οποίο τοποθετούνται δύο διακριτές ομάδες παιχνιδιών για διαφορετικές ηλικίες. Στην πραγματικότητα αποδίδεται μεγαλύτερη και ενοποιημένη έκταση σε ωφέλιμο χώρο για την ανάπτυξη των παιχνιδιών και επεκτείνεται η φύτευση εκεί όπου υπήρχε σκληρό δάπεδο.

Η όλη αρχιτεκτονική σύνθεση έχει στόχο να αποδώσει σημειολογία στον χώρο λόγω της ξεχωριστής χρήσης του. Προτείνεται λοιπόν το δάπεδο να έχει αναγνωρίσιμο σχήμα και να δημιουργεί από μόνο του μια παράσταση-λουλούδι, γνώριμη και οικεία στα παιδιά, που θεωρούμε ότι με την πολυχρωμία της θα αναδείξει την ιδιαιτερότητα του χώρου και θα συμβάλει στην αισθητική αναβάθμισή του. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται χυτό ελαστικό δάπεδο, σε διαφορετικά χρώματα και πάχη 5 και 8 εκ., ανάλογα με τα ύψη πτώσης των παιχνιδιών, όπως φαίνεται στο σχέδιο B1.

          – Η σύνθεση-«λουλούδι» διαχωρίζεται με διάδρομο από ξύλο ο οποίος ορίζει και την συνολική διαδρομή ξεκινώντας από την είσοδο της παιδικής χαράς. Στο κέντρο της σύνθεσης ο διάδρομος διευρύνεται, παίρνει σχήμα κυκλικό και φιλοξενεί ένα κεντρικό καθιστικό όπου τοποθετείται και μικρό στέγαστρο όπως άλλωστε απαιτούν και οι προδιαγραφές πιστοποίησης.

          – Το στέγαστρο έχει σχεδιαστεί εξ΄ αρχής ώστε τόσο τα υλικά όσο και η μορφή του να είναι ίδια με εκείνα των παιχνιδιών και έτσι να επιτυγχάνεται η ζητούμενη ομοιομορφία στον εξοπλισμό του χώρου.

          – Τα υπάρχοντα παιχνίδια αντικαθίστανται με καινούρια που φέρουν πιστοποιητικό Εξασφάλισης Ποιοτικού Ελέγχου. Τα νέα παιχνίδια που έχουν χρωματική ομοιομορφία ώστε να εναρμονίζονται με την πολυχρωμία των δαπέδων και να μην προκαλείται χρωματική υπερβολή, επιλέχθηκαν να εξυπηρετούν δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

          – Ο χώρος εκτός του ελαστικού δαπέδου φυτεύεται με χαμηλό πράσινο. Εδώ τοποθετούνται 7 νέα καθιστικά παγκάκια, 6 καλάθια απορριμμάτων και η βρύση. Τα υφιστάμενα στον χώρο δένδρα διατηρούνται. 

          – Τέλος, κατασκευάζεται νέα περίφραξη έως το ύψος του 1.50μ περίπου σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας και διαμορφώνεται ευκρινώς η είσοδος του χώρου με την ειδική σήμανση που προβλέπεται.

          – Στη μελέτη προβλέπεται νέος ηλεκτροφωτισμός.   

 
Παιδική χαρά επί της οδού Ηγελόχου
 
Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση παιδικής χαράς που εντάσσεται σε πάρκο 1.850 τ.μ. περίπου και βρίσκεται και βρίσκεται στην περιοχή της Αγ. Κυριακής, σε πάρκο με κύρια είσοδο από την οδό Ηγελόχου.

 
Οι αρχές σχεδιασμού έγιναν με κριτήριο την αισθητική, την εύκολη πρόσβαση και οικονομία στην εφαρμογή.

Αναλυτικότερα:

Ο νέος χώρος της παιδικής χαράς εκτείνεται στο πρώτο επίπεδο και έχει έκταση 320 τ.μ.. Τα υπάρχοντα παιχνίδια αντικαθίστανται με καινούρια που φέρουν Πιστοποιητικό Εξασφάλισης Ποιοτικού Ελέγχου. Τρία παιχνίδια ελατηρίου για ηλικίες από 1-3 ετών, ένα εκ των οποίων είναι και για α.μεα., τσουλήθρα α.μεα. για ηλικίες 2-6 ετών, πολυπαίχνιδο για ηλικίες από 3 ετών και πάνω και μια τριπλή κούνια νηπίων – παιδιών.
 
Στο χώρο των παιχνιδιών τοποθετείται χυτό ελαστικό δάπεδο, σε χρώμα κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε σε πάχη 5 και 8 εκ. , ανάλογα με τα ύψη πτώσης των παιχνιδιών, όπως φαίνεται στο σχέδιο Α1.
 
Δίπλα στον χώρο της εισόδου τοποθετούνται 2 νέα καθιστικά παγκάκια ενώ στη συνέχεια γίνεται εγκατάσταση και τοποθέτηση βρύσης.(σχ. Λ1)
 
Κατασκευάζονται τρία χτιστά παγκάκια από θραπιναρισμένο σκυρόδεμα και τουβλάκια (σχημ. τομή β-β΄) σε συνδυασμό με το τοιχίο στήριξη της εσωτερικής πλευράς της παιδικής χαράς. (σχ. Α1)

Η παιδική χαρά περιφράσσεται με νέα μεταλλική περίφραξη, στην οποία ενσωματώνεται και η πινακίδα πληροφοριών στην είσοδο.(σχ. Λ2)


Σε ότι αφορά το υπόλοιπο πάρκο:
 
          – Διαμορφώνουμε νέα είσοδο από την οδό Ηγελόχου, μεγαλώνοντας τα σκαλοπάτια και δημιουργώντας ράμπα με την μικρότερη δυνατή κλίση (περ. 10%). Η επιφάνεια της ράμπας θα είναι από θραπιναρισμένο σκυρόδεμα.
 
          – Το τμήμα της περίφραξης όπου δημιουργείται η ράμπα, εισέρχεται κατά 1μ. περίπου, προκειμένου να διαπλατυνθεί το πεζοδρόμιο με συνολικό ελεύθερο πλάτος πεζών 1,60εκ..
 
          – Απομακρύνονται τα παγκάκια που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο της Ηγελόχου, γιατί εμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση των πεζών.
 
          – Στο επίπεδο της πρώτης διαπλάτυνσης, (+2.00μ.) αντικαθιστούνται τα παγκάκια από πολυγωνικό κιόσκι, δεδομένου ότι η σκίαση στον χώρο δεν επαρκεί.
 
          – Στο επίπεδο της δεύτερης διαπλάτυνσης, (+3.25μ.), αντικαθιστούνται τα παγκάκια με 5 καινούργια με πλάτη.
 
          – Στο τρίτο επίπεδο, (+5.00μ.), ο χώρος της πρώην παιδικής χαράς μεταμορφώνεται σε χώρος πρασίνου, για ελεύθερο παιχνίδι και picnic. Στον χώρο αυτό τοποθετείται και δεύτερο κιόσκι.
 
          – Σε όλο το πάρκο θα τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων σύμφωνα με την καθοδήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας.