Ανάπλαση της αλάνας της Τούμπας – Β’ Φάση

tessera589 προβολές
alana_ths_toumpas_kolimvitirio.jpg

Ανοικτό κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων.
Η οροφή των βοηθητικών χώρων αποτελεί συνέχεια της πεζογέφυρας. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Ομάδα Επίβλεψης: ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΤΖΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ανάδοχος: ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΤΕ
Προϋπολογισμός: 5.626.258,96 €

Χρηματοδότηση: ΕΛΛΑΔΑ 2004

Φάση Έργου: Σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
                   
Αποπερατώθηκε. 

                           Εκκρεμεί η σύνδεση με δίκτυα για την ολοκλήρωση δοκιμών