Ολοκλήρωση του Έργου “Ανάπλαση οδού Ολυμπιάδος”

tessera492 προβολές
olympiados_street.jpg

Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε όλο το μήκος της οδού Ολυμπιάδος περ. 1600μ. Κατασκευή νησίδας. Οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης. Τοποθέτηση νέων φωτιστικών.
Ομάδα Επίβλεψης: ΜΑΡΙΑ ΠΕΪΚΟΥ, ΑΝ. ΑΡΧΟΝΤΗΣ, ΧΡ. ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗ
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΛΦΑ ΚΑΤ ΑΤΕ- ΡΟΠΤΡΟΝ ΑΤΕ-ΕΛΒΑΝΙΔΗΣ Ν.

Προϋπολογισμός: 460.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΚΜ Μ3.8
Φάση Έργου: Κατασκευή νησίδας