Ανέγερση – Εξοπλισμός Κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας Δ.Κ. Τριανδρίας

878 προβολές
Το Δημοτικό Κτίριο Κοινωνικής Πρόνοιας θα στεγάσει χώρους για την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων της περιοχής σε ιατρική περίθαλψη και πρόκειται να ανεγερθεί σε δημοτικό οικόπεδο εμβαδού 195,24 τ.μ., στο Ο.Τ. 50, με πρόσωπο επί της οδού Καραϊσκάκη μήκους 12,16 μ.
 
Πρόκειται για ένα στενό μεσαίο οικόπεδο μιας πυκνοδομημένης περιοχής κατοικίας του Δήμου Τριανδρίας με στενούς δρόμους προσπέλασης κοντά στο τοπικό κέντρο του Δήμου. Η οδός Καραϊσκάκη έχει πλάτος 8,00 μ. και, από την πλευρά της οδού που είναι το δημοτικό οικόπεδο, εφαρμόζεται προκήπιο πλάτους 3,00 μ., ενώ το προκήπιο της απέναντι πλευράς είναι 2,50 μ.

Σε όλο το μέτωπο της οδού στο τμήμα αυτό, τα κτίρια είναι τοποθετημένα με το συνεχές σύστημα (κυρίως προ του Γ.Ο.Κ. του 1985) και εξαντλούν την δόμησή τους σε 4 ορόφους. Η οδός παρουσιάζει έντονη κλίση (περίπου 10%) ενώ η υψομετρική διαφορά μεταξύ των δύο κορυφών του προσώπου του οικοπέδου είναι 1,17μ..

 
Με εμβαδόν οικοπέδου 195,24 τ.μ. και Σ.Δ. 2,4, η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση του οικοπέδου είναι 468,58 τ.μ.. Το κτίριο καλύπτει συνολικά 129,16 τ.μ. του οικοπέδου και έχει συνολική πραγματοποιημένη δόμηση 467,48 τ.μ.. Σύμφωνα με την προτεινόμενη δόμηση απαιτούνται 39,05 τ.μ. χώρων φυτεύσεων και 6 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων (1 θέση / 80,00 τ.μ.) από τις οποίες εξασφαλίζεται μία, ενώ οι υπόλοιπες εξαγοράζονται.
 
Το Κτιριολογικό πρόγραμμα αποτελείται από 4 βασικές ενότητες: Α, Β, Γ και Δ, που περιλαμβάνουν τους παρακάτω χώρους με τα αντίστοιχα προτεινόμενα καθαρά εμβαδά τους (δεν συμπεριλαμβάνεται το εμβαδόν της τοιχοποιίας).

ΕΝΟΤΗΤΑ Α


– ΕΙΣΟΔΟΣ, ΥΠΟΔΟΧΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΕΚΘΕΜΑΤΑ , εμβαδού 40,00 τ.μ.


– ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ (ενιαίος χώρος με χωρισμό των δραστηριοτήτων με χαμηλά κινητά διαχωριστικά), εμβαδού 50,00 τ.μ.
   


ΕΝΟΤΗΤΑ Β


– ΙΑΤΡΕΙΑ, ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΑ (6 σε αριθμό). Εμβαδόν κάθε χώρου 12,00 τ.μ..


– ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ, εμβαδού 25,00 τ.μ.


ΕΝΟΤΗΤΑ Γ


– ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ–ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Εμβαδού 35,00τ.μ.


ΕΝΟΤΗΤΑ Δ


– ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. Εμβαδού 20,00 τ.μ.
 


Σημειώνεται, επίσης, ότι:
  • Σε κάθε όροφο θα πρέπει να προβλέπονται W.C. ανδρών – γυναικών και ατόμων με ειδικές ανάγκες σύμφωνα τις προδιαγραφές σχεδιασμού.
  • Δεν αναγράφονται τα εμβαδά των κοινοχρήστων χώρων: ανελκυστήρας, κλιμακοστάσιο και διάδρομοι, κλπ.
  • Το υπόγειο θα καταλαμβάνει όλη την κάλυψη του κτιρίου και θα περιλαμβάνει βοηθητικές χρήσεις (λεβητοστάσιο, δεξαμενή πετρελαίου, αποθήκες κ.λ.π.).