Αρμοδιότητες

tessera485 προβολές

Κύριο αντικείμενο του Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών είναι να καταρτίζει Μελέτες για την:
  
   – Ανάπλαση

 • Πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, ακαλύπτων και κοινοχρήστων χώρων, παιδικών χαρών κλπ.

   – Διαμόρφωση

 • Αστικών κατασκευών και διακόσμου της πόλης της Θεσσαλονίκης
 • Εξέδρων, περιπτέρων και εκθεσιακών συμμετοχών του Δήμου Θεσσαλονίκης.,
 • Νέων κτιριακών χώρων για την μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών,
 • Μνημείων και αγαλμάτων – προτομών.

   
   – Κατασκευή

 • Νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση Δημοτικών Υπηρεσιών,
 • Ανακαινίσεων και επιπλώσεων εσωτερικών χώρων δημοτικών κτιρίων.
 • Περιφράξεων δημοτικών οικοπέδων


   – Συντήρηση

 • Διατηρητέων κτιρίων που ανήκουν στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
 • Κτιρίων Διοικήσεως (Δημαρχιακό Μέγαρο, Δημοτικά Διαμερίσματα, Δημοτικές Υπηρεσίες, Εργοτάξια, Αποθήκες κλπ).
 • Κτιρίων Κοινωνικών Υπηρεσιών (Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Νεότητας, ΚΑΠΗ, Γηροκομεία, Λουτρά ΣΕΔΕΣ, Κοινωνικά Κέντρα, Ιατρεία, κλπ).
 • Δημοτικών Κοινωφελών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων (Αναψυκτήρια, Νεκροταφεία, Ιεροί Ναοί, Αγορές, Καταστήματα, κλπ).
 • Κτιρίων Πολιτιστικών Υπηρεσιών (Βιβλιοθήκες, Αίθουσες Εκθέσεων, Αίθουσες Συνεδρίων, Κέντρο Μουσικής, Ωδεία, Θέατρα, Πνευματικά Κέντρα κλπ).
 • Κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, πεζοδρόμων, ακαλύπτων χώρων, παιδικών χαρών, κλπ).


Άλλες αρμοδιότητες του Τμήματος Αρχιτεκτονικών Μελετών είναι οι ακόλουθες διεργασίες:

 • Σύνταξη και προκήρυξη Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών για
  επεμβάσεις σε σημαντικούς τομείς της φυσιογνωμίας της πόλης.

 • Ανάθεση και παρακολούθηση / επίβλεψη εκπόνησης Μελετών σε ιδιωτικά
  μελετητικά σχήματα για μείζονος σημασίας μελέτες.

 • Γνωμοδότηση για την καταλληλότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές κτιρίων ή
  χώρων που περιέχονται στην κυριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης σε σύναψη
  συμφωνιών με ιδιώτες (αντιπαροχές, δωρεές, κληροδοτήματα, κλπ).

 • Προμήθειες ειδών οργάνωσης και εξοπλισμού των Τμημάτων της ΔΜΑΕ Μελετών
  Αρχιτεκτονικών Έργων.

 • Οργάνωση και λειτουργία του Εκθεσιακού Χώρου του Κέντρου Αρχιτεκτονικής,
  καθώς και της Τεχνικής Βιβλιοθήκης το Κέντρου.

 • Έκδοση των σχετικών αδειοδοτήσεων, που εμπίπτουν στις παραπάνω αρμοδιότητες.

 • Συμμετοχή υπαλλήλων σε Επιτροπές, π.χ. Ελέγχου χρήσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, Ελέγχου κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους, Αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), Ελέγχου κτιρίων ή μνημείων, Ελέγχου ταφικών μνημείων.