Πεπραγμένα 2009

tessera461 προβολές

Το τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών κατά το έτος 2009, απασχολήθηκε με την εκπόνηση νέων ή την ολοκλήρωση συνεχιζόμενων αρχιτεκτονικών μελετών που αφορούν διαμορφώσεις υπαίθριων χώρων καθώς και την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων. Επιπλέον

 • εκπονήθηκαν προμελέτες για διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων οι οποίες θα ενταχθούν σε Τεχνικά Προγράμματα επόμενων ετών.
 • ολοκληρώθηκε ένας ικανός αριθμός από τεχνικές μελέτες είτε αφορούσαν σωστικές επεμβάσεις και άμεσα ζητήματα λειτουργίας κτιρίων είτε εσωτερικές διαρρυθμίσεις για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Δήμου.
 • συνεχίστηκαν οι διαδικασίες των διαγωνισμών για την ανάθεση  ή την επίβλεψη μελετών.

Ειδικότερα τα έργα με τα οποία ασχολήθηκε το ΤΑΜ είναι:

 • Μελέτη Ανάπλασης Περιοχής Πλατείας Χρηματιστήριου
 • Ανάπλαση Ζώνης Πρασίνου κατά μήκος των Βυζαντινών Τειχών (Οδός Επταπυργίου)
 • Ανάπλαση της περιοχής γύρω από τον  Ι.Ν. της Αγίας Αικατερίνης
 • Διαμόρφωση πεζόδρομου μεταξύ του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου και του Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης
 • Ανάπλαση πεζοδρομίων οδού Αγίου Δημήτριου-Γ’ φάση
 • Διαμόρφωση της αίθουσας εικαστικών τεχνών του Ε’ Δημοτικού Διαμερίσματος
 • Πυρασφάλεια κτηρίου Δημοτικής Αστυνομίας
 • Διαμόρφωση χώρου για μετεγκατάσταση της Δημοτικής βιβλιοθήκης στην οδό Πυλαίας
 • Επείγουσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας στο φορέα της Πεζογέφυρας Μ. Αλεξάνδρου
 • Διαμόρφωση χώρου για την μετεγκατάσταση της βιβλιοθήκης Κωνσταντινουπόλεως
 • Βρεφονηπιακός σταθμός στην περιοχή λοφίσκου στην Άνω Πόλη (σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης)
 • Προετοιμασία τευχών για τη δημοπράτηση της Συντήρησης των Κτηριακών και Η/Μ Εγκαταστάσεων Πολιτιστικού Κέντρου και Κολυμβητηρίου Αλάνας Τούμπας
 • Διαμόρφωση του κτιρίου επί της οδού Μοναστηρίου 53-55 για τη στέγαση του Τμήματος Αλλοδαπών & Μετανάστευσης (μελέτη  εσωτερικών διαμορφώσεων)
 • Ανάπλαση των Ο.Τ. που περικλείονται από τις Οδούς Καλλιπόλεως – Πόντου- Επταλόφου – Δαρδανελίων
 • Διαμόρφωση σχολικών αυλών 


Επίσης προχώρησαν και οι τρεις διαγωνισμοί για αναθέσεις μελετών:

 • Ανάπλαση Πλατείας Διοικητηρίου
 • Ανάπλαση Πλατείας Αγ. Αποστόλων
 • Μελέτη επιστέγασης κολυμβητηρίου στην Αλάνα της Τούμπας:


Καθώς και οι παρακάτω αναθέσεις:

 • Ανάθεση μελέτης δικτύου ύδρευσης – άρδευσης στα Ν. Κοιμητήρια
 • Ανάθεση Επανέλεγχου μελέτης Ανάπλασης Νέας Παραλίας_ΚΗΠΟΙ 1-8 για την ένταξη του έργου στο Ε.Σ.Π.Α 2007-2013.
 • Ανάθεση Πιστοποίησης Καταλληλότητας παιδικών χαρών Ν. Παραλίας
 • Ανάθεση Διαμόρφωσης Περιπτέρου Δήμου Θεσσαλονίκης για την 74η Δ.Ε.Θ.


Επίσης το Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών παρακολουθεί δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ACTIVE AGE & CAT MED) ενώ το γραφείο ΑΜΕΑ του Τμήματος επέβλεψε μία ερευνητική εργασία με τίτλο «Θεσσαλονίκη –εύβατος πόλις 2008» που εκπονεί η Ερευνητική ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και αντικείμενο την ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης από άποψη προσπελασιμότητας των κοινόχρηστων χώρων.