Βιοκλιματική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής Πλατείας Χρηματιστηρίου

1355 προβολές
Η περιοχή ανάπλασης του έργου «Έργο βιοκλιματικής αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής πλατείας Χρηματιστηρίου» περιλαμβάνει ένα σημαντικό τμήμα του παλιού εμπορικού και επιχειρηματικού κέντρου όπως αυτή διαμορφώθηκε τους τελευταίους αιώνες.

Ειδικότερα η περιοχή παρέμβασης περικλείεται από τις οδούς, Εγνατία, Ίωνος Δραγούμη, Τσιμισκή  και Δωδεκανήσου, μία περιοχή 106 στρ. και περιλαμβάνει του παλιούς εμπορικούς πυρήνες της οδού Αγίου Μηνά, Εδέσσης και Βίκτ. Ουγκώ και τις πλατείες Εμπορίου και Χρηματιστηρίου.

 
Το έργο αποτελεί το 1ο Υποέργο της Πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΤΣΙΜΙΣΚΗ, Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ)» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος του ΥΠΕΚΑ, «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» στην κατηγορία πράξης «Βιοκλιματικές Αστικές αναβαθμίσεις Δημόσιων ανοικτών χώρων», με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και έχει κωδικό αριθμό στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 376511.

Στόχοι Παρέμβασης
 

Οι στόχοι παρέμβασης της βιοκλιματικής ανάπλασης της περιοχής Χρηματιστηρίου είναι:
 
α. Βιώσιμη επίλυση αστικής κυκλοφορίας στην πόλη: περιλαμβάνει δύο όψεις, αφενός τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κι αφετέρου την ασφαλή διάβαση από την περιοχή όλες τις ώρες, χωρίς απειλές από φαινόμενα παραβατικότητας. Η πεζοδρόμηση παράλληλα με αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η φωταγώγηση των δρόμων και η τόνωση της αγοραίας κίνησης πρωί και βράδυ είναι ενέργειες που εξυπηρετούν και διασφαλίζουν και τις δύο όψεις του συγκεκριμένου στόχου.

β. Αναβάθμιση του φθίνοντος αστικού κέντρου: στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης η αναζωογόνηση φθινουσών περιοχών του κέντρου έχει υπερτοπική κοινωνική σημασία καθώς αποτελεί παραδοσιακή εμπορική περιοχή, με πλήθος εργαζομένων από όλο το εύρος της πόλης (στα εμπορικά και στις βιοτεχνίες ρουχισμού), αλλά και εστία παραδοσιακών επιχειρηματιών της πόλης. Ταυτόχρονα η αναβάθμιση θα προσελκύσει και δραστηριότητες αναψυχής που αφορούν κυρίως τη νεολαία.

γ. Καταφύγιο κατά τις θερμικές κορυφώσεις: η Θεσσαλονίκη είναι ένα μητροπολιτικό κέντρο που αντιμετωπίζει ενίοτε φαινόμενα καύσωνα. Η βιοκλιματική ανάπλαση μιας περιοχής 110 στρεμμάτων θα προσθέσει ένα πόλο ανακούφισης στο κέντρο της πόλης. Οι διαθέσιμες σήμερα εκτάσεις για τέτοιο σκοπό είναι σχετικά περιφερειακές (νέα παραλία, πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, εγκαταστάσεις Διεθνούς Έκθεσης, δάσος Χιλίων Δέντρων), λόγω και της περιορισμένης ύπαρξης αστικών πράσινων χώρων.

Τρόποι παρέμβασης

Οι αρχές σχεδιασμού της μελέτης έχουν ως γνώμονα την αναβάθμιση του αστικού χώρου και είναι:

 • Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
 • Διεύρυνση των πεζοδρομίων και προστασία τους.
 • Δημιουργία δύο πλατειών, Πλατεία Χρηματιστηρίου και Εμπορίου που θα αποτελούν και ουσιαστικούς δημόσιους χώρους.
 • Δημιουργία συγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης και φόρτο-εκφόρτωσης εμπορευμάτων και μέριμνα για την διευκόλυνση λειτουργίας των υφιστάμενων οργανωμένων χώρων parking.
 • Δημιουργία δικτύου πεζοδρομήσεων, στο οποίο κατ’ εξαίρεση θα επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων άμεσης ανάγκης καθώς και των οχημάτων φορτοεκφόρτωσης.
 • Διαχείριση της μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων, με την εγκατάσταση βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων μεγάλης χωρητικότητας,
 • Νέος ενιαίος αστικός φωτισμός με συνδυασμό φωτιστικών ιστού και κρεμαστών φωτιστικών στους στενούς δρόμους.
 • Δημιουργία πολιτιστικής διαδρομή ανάδειξης των Διατηρητέων μνημείων.
 • Επίστρωση ψυχρών υλικών
 • Εγκατάσταση διαφόρων τύπων στοιχείων της βιοκλιματικής επίλυσης που προάγουν την εξάτμιση ύδατος, όπως σιντριβάνια πιδάκων, νεροκουρτίνες και καταιονιστήρες.
 • Τρόποι δημιουργίας εξαναγκασμένης κίνησης του αέρα με χρήση ανεμιστήρων εξωτερικών χώρων εμπνευσμένοι από την παραδοσιακή τεχνολογία δροσισμού των ιστορικών κτιρίων του εμπορικού κέντρου.
 • Προκειμένου να υπάρξει βελτίωση της υφισταμένης κατάστασης, πραγματοποιούνται νέες φυτεύσεις ακόμα και σε σχετικά στενούς πεζόδρομους.
 • Προβλέπονται πολλές νέες αστικές εγκαταστάσεις, όπως παγκάκια και ζαρτινιέρες,, προστατευτικά δρόμου ημι-βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων,  stand ποδηλάτων, νέα φωτιστικά, πινακίδες ανάδειξης μνημείων.


         
– Αρχιτεκτονική Μελέτη ››› 
– Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη ›››
– Στατική Μελέτη ›››
– Φυτοτεχνική Μελέτη ›››
– Τεύχη Δημοπράτησης ›››
– Τεύχη Μελέτης ›››
– Διατύπωση σύμφωνης γνώμης ΥΠΕΚΑ ›››