Μελέτη στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Συγγρού 31

t.dalianis2249 προβολές

Η προκηρυσσόμενη μελέτη αφορά στο σχολικό συγκρότημα, που έχει χαρακτηρισθεί ως μνημείο, περικλείεται από τις οδούς Κώστα Κρυστάλλη, Συγγρού και Επισκόπου Αμβροσίου του Δήμου Θεσσαλονίκης και στεγάζει το 4ο Γενικό Λύκειο, το 4ο Γυμνάσιο, το 55ο Δημοτικό Σχολείο και τα 35ο και 40ο Νηπιαγωγεία.

Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκπόνηση της μελέτης αποτίμησης του φέροντος οργανισμού των κτισμάτων του συγκροτήματος κατόπιν επιτόπου και εργαστηριακών διερευνητικών εργασιών και εν συνεχεία η μελέτη στατικής ενίσχυσης αυτών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, καθώς και η μελέτη των αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτισμάτων και την προσαρμογή αυτών στις σύγχρονες προδιαγραφές για τα σχολικά κτίρια.

Το σχολικό συγκρότημα βρίσκεται στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, εντός του χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ. ιστορικού τόπου της πόλης και εντός του 5ου τομέα της πυρίκαυστου ζώνης, στο Ο.Τ. 32 με αριθμό οικοπέδου 1.

Περικλείεται από τις οδούς Κώστα Κρυστάλλη (επιμήκης βόρεια πλευρά), Συγγρού (στενή ανατολική πλευρά) και Επισκόπου Αμβροσίου (επιμήκης νότια πλευρά). Το οικόπεδο σύμφωνα με το διάταγμα ρυμοτομίας της πυρίκαυστου είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος σχολείων.

Ανεγέρθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 στο πλαίσιο του προγράμματος ανέγερσης νέων σχολικών κτιρίων του μεσοπολέμου. Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Θουκυδίδη Βαλεντή για τη στέγαση δύο δημοτικών σχολείων και ενός γυμνασίου και το 1934 άρχισε να λειτουργεί.

Το κτίριο υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τους σεισμούς του Μαΐου και του Ιουνίου του 1978 και μάλιστα κατά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο κρίθηκε κατεδαφιστέο. Μετά από τρεις ακόμη ελέγχους προέκυψε ότι ο φέρων οργανισμός δεν υπέστη βλάβες και αυτές αφορούσαν στον οργανισμό πλήρωσης.

Προκηρύχθηκε εργολαβία από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από τους σεισμούς- Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο κτίριο του Δ΄ Γυμνασίου Αρρένων» (24-5-1979), ωστόσο δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών και τα σχέδια που βρέθηκαν είναι κατόψεις των κτιρίων του σχολείου, με υποτυπώδη αποτύπωση της μορφολογίας, χωρίς διαστάσεις και κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Επιπλέον προκηρύχθηκε δεύτερη εργολαβία με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών λόγω σεισμού στο Υπόστεγο του Δ΄ Γυμνασίου Αρρένων» (14-1-1980), η οποία αφορούσε στην επισκευή του υπόστεγου και της πύλης του Γυμνασίου.

Το 1984 μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 35/1984 οικοδομικής άδειας ανακατασκευάστηκε το υπόστεγο γυμναστικής και προστέθηκαν τρεις αίθουσες στο 4ο Γυμνασίο – Λυκείο Θεσσαλονίκης, στην πτέρυγα επί της οδού Επισκόπου Αμβροσίου.

Τέλος το 2008 το σχολικό συγκρότημα, σχολικό συγκρότημα «Βαρδαρίου», χαρακτηρίσθηκε ως μνημείο με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/56824/1624 Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 380/τΑΠΠ/2008) με το σκεπτικό ότι «αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα σχολικού κτιρίου της δεκαετίας του 1930, το οποίο εκφράζει τις αρχές του μοντέρνου κινήματος στην Ελλάδα και επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής. Επίσης, αποτελεί έργο του γνωστού αρχιτέκτονα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Θουκυδίδη Βαλεντή και είναι συνδεδεμένο με την ιστορία της εκπαίδευσης και τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής».


Διακήρυξη
Τεύχη Δημοπράτησης
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Συμβάσερων