Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης, με τίτλο “Δημιουργία Χώρου Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου- Μυκόνου- Άνδρου- Σιδηροκάστρου (πρώην Στάβλοι Παπάφη)”

g.kigos3267 προβολές

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μελέτη ενός κτιριακού συγκροτήματος με χρήσεις κοινής ωφέλειας με εμβαδόν της τάξης των 4.700 τ.μ. και θα συμπεριλαμβάνει Βρεφονηπιακό Σταθμό και Ξενώνα Φιλοξενίας (Κοινωνική Πρόνοια), Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο (Αθλητικές Εγκαταστάσεις), Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων & Κοινωνικών Εκδηλώσεων, Χώρο Μνήμης / Αρχείο Προσφυγικής Τούμπας, Δημοτική Βιβλιοθήκη / Αναγνωστήριο και Κτίριο Γραφείων (Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις), Κοινοτικό Ιατρείο και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Περίθαλψη). Ο υπαίθριος χώρος του συγκροτήματος θα διαμορφωθεί κατάλληλα και θα συμπληρωθεί με τον ανασχεδιασμό της υφιστάμενης παιδικής χαράς στον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, που διαχωρίζεται με πεζόδρομο από τις λοιπές χρήσεις του Ο.Τ. Το κτιριακό συγκρότημα θα διαθέτει υπόγειο χώρο δύο επιπέδων, το πρώτο επίπεδο του υπογείου θα λειτουργήσει ως χώρος στάθμευσης, ενώ το δεύτερο επίπεδο του υπογείου θα εξυπηρετήσει βοηθητικές χρήσεις του κτιρίου (αποθήκες για τη φύλαξη αρχείου, Η/Μ εγκαταστάσεις).

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τεύχος Προεκτιμώμενων αμοιβών, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τοπογραφικό Διάγραμμα, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το ΦΕΚ Τ.Α.Α.Π./164/20-7-2017, πατήστε εδώ

ENGLISH SUMMARY

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΝΕΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ 12  – σε μορφή PDF  |  σε μορφή DWG

Υπ’ αρ. 1650/28-11-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων μελέτης