Ενεργειακή Αναβάθμιση

563 προβολές
Στόχοι: Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Δημοσίου, βελτίωση θερμικών, οπτικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στα Δημόσια κτίρια, βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιβράδυνση και αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής
 
Πράσινα δώματα σε δημόσια κτίρια


…περισσότερα ›››

 
Πράσινο Ταμείο


…περισσότερα ›››