Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών «Θεσσαλονίκη x 4»

818 προβολές

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 837/28-5-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε τη συνεργασία του με το φορέα Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων & Αναπλάσεις (ΕΑΧΑ) Α.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για τη διεξαγωγή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ 4», με δαπάνη του Πράσινου Ταμείου.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η αξιοποίηση του «σταυρού», που σχηματίζουν οι δρόμοι μεταξύ 4, τουλάχιστον, τυπικών οικοδομικών τετραγώνων σε γειτονιές του Δήμου Θεσσαλονίκης (εκτός του ιστορικού κέντρου της πόλης), ως στοιχείο σύνδεσης με υφιστάμενα κενά ή ακάλυπτους χώρους του αστικού ιστού.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα είναι νέοι αρχιτέκτονες έως 40 ετών που θα έχουν τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής για γειτονιές του Δήμου Θεσσαλονίκης που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση περιοχών του Δήμου μας, με πιλοτικό χαρακτήρα για περαιτέρω έργα αναπλάσεων του δημόσιου χώρου.


 Δείτε τις προκηρύξεις και τα προσαρτήματα του διαγωνισμού