Εργολαβίες

tessera515 προβολές
anaplasi_vas_olgas_vas_georgiou.jpg

Ανακατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν των οδών Β. Όλγας – Β. Γεωργίου από την οδό Μ. Μπότσαρη έως την οδό Μ. Ανδρόνικου.
Συμπεριλαμβάνεται ο επανασχεδιασμός της κυκλοφορίας και στάθμευσης  αυτοκινήτων και  κίνησης πεζών  και η αναδιάρθρωση του αστικού εξοπλισμού.
Ομάδα επίβλεψης: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΠΙΛΑΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗ, ΗΛΙΑΣ  ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
Ανάδοχος: ΕΜΒΟΛΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΤΕ
Προϋπολογισμός: 3.545.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ
Φάση έργου: Ολοκληρώθηκε το 100% του φυσικού αντικειμένου του έργου


 pezodromia_mousxounti_olymiados.jpgΑνακατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού και μήκους 1300μ από την Πλατεία Μουσχουντή έως την οδό Ολυμπιάδος.
Περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό της κυκλοφορίας , της στάθμευσης  και της κίνησης πεζών και την αναδιάρθρωση την στοιχείων εξοπλισμού & ηλεκ/σμού.
Ομάδα επίβλεψης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΑΒΕΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΖΑΚΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΝΤΣΟΥΛΗΣ
Ανάδοχος: CONUS Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 1.155.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΚΜ Μ3.8 Φάση έργου: Το έργο έχει περατωθεί


diatiriteo_odou_anagenniseos.jpgΑνακατασεκυή Διατηρητέτου Κτιρίου οδού Αναγεννήσεως
Πλήρης στατική και μορφολογική αποκατάσταση του κτιρίου έτσι ώστε να επανέλεθει στην αρχική του μορφή και να παραδοθεί για χρήση
Ομάδα επίβλεψης: ΜΠΛΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ανάδοχος: ΑΦΟΙ ΤΣΙΡΕΚΑ ΑΤΕΒΕ

Προϋπολογισμός: 1.300.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΥΠ. ΠΟΛ.
Φάση έργου:
– Ολοκλήρωση ενισχύσεων θεμελίωσης εσωτερικά και εξωτερικά.
– Στεγανοποίηση θεμελίωσης εσωτερικά και εξωτερικά.
– Τοποθέτηση ικριωμάτων αντιστήριξης περιμετρικά του κτιρίου σε όλο το ύψος του.
– Ολοκλήρωση μανδυών εκτοξευμένου σκυροδέματος σε όλο το κτίριο
– Ανακατασκευή στεγών.
– Αποτύπωση και αποτοίχιση διακόσμου εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου.
– Αποκατάσταση στηθαίων και εμφανών τοιχοδομών.
– Ολοκλήρωση επιχρισμάτων εξωτερικά του κτιρίου.
– Αποκατάσταση σύμμεικτων πλακών και εξωστών.
– Τοποθέτηση μεταλλικών διαφραγμάτων σε όλα τα επίπεδα του κτιρίου.