Πεπραγμένα 2007

tessera480 προβολές

Κατά το έτος 2007 το Τμήμα Συντηρήσεων και Επισκευών της Δ/νσης Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων διαχειρίστηκε τα ζητήματα συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων, εκτέλεσης έργων οδικών αναπλάσεων καθώς και αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου.

Συνεχίστηκαν τα έργα επισκευής σχολικών κτιρίων, όπως η ανακαίνιση όψεων, η στεγάνωση δωμάτων, η ανακατασκευή αφοδευτηρίων και η αντικατάσταση λεβήτων και καυστήρων κ.λ.π. Ταυτόχρονα συντάχθηκαν έξι μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00 €, με βάση τις οποίες δημοπρατήθηκαν και ήδη εκτελούνται έργα συντηρήσεων σχολικών κτιρίων του Δήμου μας. Στα πλαίσια αυτών των έργων η Υπηρεσία μας έχει επέμβει σε  Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και  Λύκεια.

Για τις μικρής κλίμακας εργασίες συντήρησης των σχολείων το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας μας αποφάσισε την επιχορήγηση σχολικών επιτροπών με βάση τις ανάγκες τους,  τις οποίες διαπιστώνουν τεχνικοί υπάλληλοι της Υπηρεσίας. Έτσι εβδομήντα εφτά (77) σχολικές επιτροπές επιχορηγήθηκαν με ποσό συνολικού ύψους 298.000,00 € .

Η χρηματοδότηση του Δήμου μας από την κατανομή της ΣΑΤΑ για την επισκευή και συντήρηση Σχολικών Κτιρίων για το έτος 2007 έφθασε το ύψος των 1.400.000,00 €.

Προωθήθηκε η υπόθεση της σύνδεσης 53 σχολείων με το δίκτυο του φυσικού αερίου για τα οποία είχαν συνταχθεί οι σχετικές μελέτες και ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση του σχετικού έργου από το ΥΠΕΣΔΑ.

Το Τμήμα στη βάση ενός μεσο-μακροπρόθεσμου προγραμματισμού έχει οργανώσει μια βάση δεδομένων και ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενός διαρκούς και ορθολογικού προγραμματισμού των επεμβάσεων συντήρησης και επισκευής των σχολικών κτιρίων βάσει των καταγραφομένων αναγκών και κατ΄ επέκταση η δυνατότητα εκτίμησης με ικανοποιητική προσέγγιση των απαιτουμένων ετησίως πόρων για τον παραπάνω σκοπό.

Άλλες δραστηριότητες του Τμήματος που αφορούν εκτέλεση με εργολαβία έργων ειδικών αναπλάσεων και αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων, είναι:

  • Η Ανάπλαση των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Βασιλέως Γεωργίου (ανακατασκευή πεζοδρομίων από Μ. Μπότσαρη έως Μ. Ανδρόνικου)
  • Η Αποκατάσταση διατηρητέου οδού Αναγεννήσεως

Το έμψυχο δυναμικό του Τμήματος Συντηρήσεων και Επισκευών αποτελείται από υπαλλήλους των παρακάτω ειδικοτήτων:

  • Διπλωματούχοι Μηχανικοί
  • Μηχανικοί Τ.Ε.
  • Εργοδηγοί – Σχεδιαστές
  • Τεχνίτες
  • Διοικητικοί


{article 62}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}