Η Αλάνα της Τούμπας

tessera1807 προβολές

Η περιοχή που συνοπτικά αποκαλούμε «Αλάνα της Τούμπας» μπορεί να προσδιοριστεί ως ο χώρος που περικλείεται από τις οδούς Λαμπράκη, Αδαμίδου, Μικράς Ασίας, Κλεάνθους, Ανώνυμο Πεζόδρομο, και πεζόδρομο Παπαηλιάκη.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται κυρίως από την ύπαρξη του γηπέδου του Π.Α.Ο.Κ. (μεγάλος κτηριακός όγκος, συγκέντρωση φιλάθλων και οχημάτων) και συγκεντρώνει περιμετρικά της ένα μεγάλο ποσοστό κοινωνικού εξοπλισμού όπως ο Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας, σχολικά συγκροτήματα, και το κτήριο του Ι.Κ.Α.

Στην περιοχή της Αλάνας της Τούμπας αναπτύχθηκε κατά την αρχαιότητα το νεκροταφείο του οικισμού της Τούμπας, το οποίο βρίσκεται στον ομώνυμο λοφίσκο και γύρω από αυτόν.

Η Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας αποτέλεσε το αντικείμενο Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών που προκηρύχθηκε από τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης, με στόχο τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων και την ανέγερση κτηρίων που θα φιλοξενούν πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικού χαρακτήρα δραστηριότητες.

Η ανάπλαση αυτή συνέβαλε στην αναβάθμιση της περιοχής, στα πλαίσια της υλοποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης και των προβλέψεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.


Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου:

1. Υπεγράφη Ειδική Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Οργανισμού  Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης και Δήμου Θεσσαλονίκης στις 4-10-2001 για τη διαχείριση του έργου.

2. Υπεγράφη Σύμβαση Ανάθεσης Εκπόνησης της Μελέτης για την Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας μεταξύ του Ο.Ρ.Θ. και σύμπραξης γραφείων Μελετητών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού στις 18-10-2001.

Προβλέφθηκε η κατασκευή Πολυδύναμου Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου στην περιοχή βόρεια της οδού Κλεάνθους καθώς και υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων, ενώ στην νότια πλευρά της οδού Κλεάνθους προβλέφθηκε ανοικτό Δημοτικό Κολυμβητήριο, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός και Δημοτικό Κέντρο Πολυμέσων.

Τα δύο τμήματα της Αλάνας που διασχίζονται από την οδό Κλεάνθους ενοποιούνται με την κατασκευή μιας πεζογέφυρας που ξεκινά με ράμπα από την οδό Αδαμίδου, διασχίζει την οδό Κλεάνθους και καταλήγει στην οροφή του Πολυδύναμου Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου από όπου εκτονώνεται στον υπαίθριο χώρο μέσω κλιμάκων.

Ο υπαίθριος χώρος διαμορφώνεται σε ζώνες παράλληλες με την οδό Λαμπράκη που χαρακτηρίζονται από διαφορετική γεωμετρία, υλικά διαμορφώσεων και φυτεύσεις.{article 229}{readmore:Δείτε φωτογραφίες της ανάπλασης της αλάνας της Τούμπας ›››}{/article}