Κατεδάφιση Ρυμοτομούμενων Κτισμάτων

tessera636 προβολές
apal_image_1.jpg

Αφορά την εκτέλεση εργασιών για την κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης
Ομάδα επίβλεψης: Γρ. Σκανδάλης
Τρόπος εκτέλεσης έργου: Αυτεπιστασία
Προϋπολογισμός: 75.000,00€

Είδος εργασιών που εκτελέστηκαν: 

 • Δυτική Είσοδος (χώρος σχολείου)
 • Αποξήλωση περιπτέρων: οδού Εγνατίας 111 και Πλ. Δημοκρατίας 11
 • Αποξήλωση περιπτέρου οδού Μακεδονίας 32-34
 • Ρυμοτομούμενο κτίσμα οδού Αισώπου και Σανταρόζα
 • Αποξήλωση περιπτέρου οδού Εγνατίας 49
 • Ρυμοτομούμενο κτίσμα οδού Σοφ. Βέμπο 2 και Ρακτιβάν
 • Ρυμοτομούμενο κτίσμα οδού Γυμν. Μικρού 17-19
 • Ρυμοτομούμενο κτίσμα οδού Κωνσταντινουπόλεως 88
 • Ρυμοτομούμενο κτίσμα οδού Δελφών 156 και Σόλωνος
 • Ρυμοτομούμενο κτίσμα οδού Μαραθώνος
 • Ρυμοτομούμενο κτίσμα οδού Ακροπόλεως 37Α
 • Ρυμοτομούμενο κτίσμα οδού Λαγκαδά 69
 • Ρυμοτομούμενο κτίσμα οδού Στουρνάρα
 • Ρυμοτομούμενο κτίσμα οδού Μεγάρων 6 (Άνω Πόλη)