Πεπραγμένα 2007

tessera461 προβολές

Έκδοση Βεβαιώσεων Χώρου Κύριας Χρήσης

Εντός του έτους 2007 έχουν εκδοθεί 640 βεβαιώσεις χώρου κύριας χρήσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ύστερα από αντίστοιχο αριθμό αυτοψιών από μηχανικούς του Τμήματος Απαλλοτριώσεων…


{article 73}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 74}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 75}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}