Μελέτες αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων για την αισθητική και λειτουργική τους αναβάθμιση με σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό

tessera504 προβολές

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ

Η ανάπλαση αφορά τον ανασχεδιασμό της υφιστάμενης Πλατείας Περιστεριών, ενός χώρου έκτασης 1700τ.μ. στο Β! Δημοτικό Διαμέρισμα.

Η πρόταση περιλαμβάνει

  • τη δημιουργία χώρου παιδικής χαράς, με ασφαλή υλικά επίστρωσης και παιχνίδια σύγχρονου σχεδιασμού – τη διατήρηση όλων των φυτεύσεων της πλατείας και τη φύτευση νέων δέντρων
  • την ενσωμάτωση παρεμβάσεων που αφορούν την προσβασιμότητα των Ατόμων  με Αναπηρίες (Α.με.Α.) στους δημόσιους χώρους (οδηγός τυφλών, ράμπες, κλπ.)
  • τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε εσοχή, ώστε να περιοριστεί η άναρχη στάθμευση.


Ολοκληρώθηκε η μελέτη με προϋπολογισμό 500.000,00 €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε αρχικά τη Μελέτη και εν συνεχεία τα Τεύχη Δημοπράτησης με τις υπ’ αριθμ. 1661 / 2007 και 2338 / 2007 αποφάσεις του. Το έργο έχει δημοπρατηθεί

– ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΑΝΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ

Το έργο περιλαμβάνει τις υπαίθριες διαμορφώσεις βορείως του Πολυδύναμου Πνευματικού Κέντρου. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει δαπεδοστρώσεις, δημιουργία καθιστικών χώρων, μικρών συντριβανιών, φυτεύσεις με δένδρα, θάμνους και εδαφοκαλυπτικά φυτά, δημιουργία δύο γηπέδων μπάσκετ, τον απαιτούμενο φωτισμό του χώρου, και όλες τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για την σωστή λειτουργία και συντήρηση του χώρου.

Ολοκληρώθηκε η μελέτη με προϋπολογισμό 1.310.000,00 €., εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (αρ.απόφασης 796/2007) και δημοπρατήθηκε στις 13-6-2007. Η δημοπράτηση κατακυρώθηκε σε ανάδοχο και ήδη ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης.

– ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η ανάπλαση αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Εγνατία- Ι.Δραγούμη-Τσιμισκή και Λέοντος Σοφού και θα περιλαμβάνει κυρίως πεζοδρομήσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στα πλαίσια του ανασχεδιασμού του  χώρου θα γίνουν νέες δαπεδοστρώσεις, διαμορφώσεις καθιστικών και πλατειών και θα τοποθετηθεί ο ανάλογος αστικός εξοπλισμός.

Το συνολικό εμβαδό της προτεινόμενης επέμβασης είναι 16.000 τ.μ περίπου, ενώ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.300.000 € περίπου.

Η μελέτη βρίσκεται σε στάδιο εκπόνησης προμελέτης και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2008.

– ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΕΙΧΩΝ (ΟΔΟΣ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ)

Η ανάπλαση αφορά τον χώρο πρασίνου δίπλα στα Βυζαντινά Τείχη μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Παλαμίδου. Η μελέτη θα περιλαμβάνει διαμορφώσεις ελεύθερων χώρων, διαδρομών, καθιστικών ενώ διερευνάται η δυνατότητα και ο τρόπος να διατηρηθούν ορισμένα υφιστάμενα κτίσματα.

Έχει εκπονηθεί η προκαταρκτική μελέτη ενώ στο σύνολό της η μελέτη θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2008. Το συνολικό εμβαδό της προτεινόμενης επέμβασης είναι 6.500 τ.μ περίπου, ενώ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.000.000 € περίπου.