Περιοχή Κρυονερίου Θεσσαλονίκης

tessera1194 προβολές


Η περιοχή μελέτης

Η περιοχή βρίσκεται ανατολικά του Δήμου Τριανδρίας, δυτικά του Δάσους του Κέδρινου Λόφου και βόρεια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αποτελούσε τμήμα ενός αγροτεμαχίου μεγάλης έκτασης, που με πρωτοβουλία των ιδιοκτητών του κατατμήθηκε σε πολλά οικοπεδικά τμήματα εμβαδού περίπου 150 τ.μ το καθένα, και αφέθηκαν σε κοινή χρήση ενδιάμεσοι δρόμοι πάνω στους οποίους απέκτησαν πρόσωπο τα κατατμημένα οικοπεδικά τμήματα.

Σκοπιμότητα του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η Τροποποίηση – Αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλης της περιοχής Κρυονερίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.  Το 1991, η περιοχή, εντάχθηκε εκ παραδρομής στην 3η Πολεοδομική Ενότητα του Δήμου Τριανδρίας (ΦΕΚ 784/Δ/6-11-91) αλλά κατά τη σύνταξη της μελέτης Πολεοδόμησης δεν λήφθηκαν υπόψη τα υφιστάμενα ρέματα που περικλείουν την περιοχή.

Με την από 10-02-2000 «Έκθεση Καθορισμού Ορίων» των δύο Δήμων, διευκρινίζεται πλέον οριστικά ότι η περιοχή διοικητικά ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ωστόσο εκκρεμούν αφενός οι απαραίτητες αναθεωρήσεις του Σχεδίου Πόλης, όσο και η σύνταξη Πράξης Εφαρμογής για την τακτοποίηση των δικαιούχων.

Αντικείμενο της μελέτης

     Ενημέρωση τοπογραφικού υποβάθρου στο Εθνικό Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87) καθώς και υψομετρική μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ, για την Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής σχεδίου πόλης της περιοχής

     Αναθεώρηση/Τροποποίηση του σχεδίου πόλης, σε συνδυασμό με την οριοθέτηση των ρεμάτων.
Σύνταξη μελέτης Πράξης Εφαρμογής (Α, Β, Γ Κεφάλαια), ώστε να αποδοθούν στους δικαιούχους τα προς δόμηση οικόπεδα.

     Σύνταξη μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές.

    Σύνταξη μελέτης Περιβαλλοντικής Καταλληλότητας, στις προς πολεοδόμηση περιοχές.

Από τη Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός και με την υπ’ αρ. 3731/26-9-2007 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, η εκπόνηση της μελέτης ανατέθηκε στη Σύμπραξη Μελετητικών Γραφείων:

– ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΚΑ

– ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΑΒΔΑΡΗ

– ΓΕΩΤ.ΕΡ. – Γ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.- D.K.N.D. ENGINEERS Ο.Ε. / ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε. 

Προϋπολογισμός Έργου

158.530 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)