Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της Ροτόντα

tessera994 προβολές

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της Ροτόντας και πιο συγκεκριμένα της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Εγνατία, Ιασωνίδου, Αρριανού, Αρμενοπούλου και Μελενίκου.

Η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίζεται από τα πολλά και σημαντικά ιστορικά μνημεία όπως δηλαδή την Ροτόντα, την Αψίδα του Γαλερίου, τον Ι. Ν. του Αγ. Παντελεήμονα, τον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου.

Το έργο προς υλοποίηση

Η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της Ροτόντας επιτυγχάνεται με την εκ νέου διαμόρφωση των υπαίθριων δημόσιων χώρων γύρω από αυτήν συμπεριλαμβανομένων των δρόμων εσωτερικά της περιοχής που συνδέουν τα διάφορα μνημεία μεταξύ τους.

Η συνολική έκταση της ανάπλασης είναι περίπου 25 000 m2 εκ των οποίων τα 16 000 m2  αποτελούν δαπεδοστρώσεις πεζοδρομίων με διάφορα υλικά (τσιμεντόπλακες, πλάκες μαρμάρου, κεραμικοί πλίνθοι, άτριφτο μωσαϊκό, κλπ.), τα 4 000 m2 περίπου αποτελούν διάστρωση οδών με σταμπωτή άσφαλτο και τα 5 500 m2 αποτελούν χώρο πρασίνου.

Παράλληλα θα κατασκευαστεί όλη η απαιτούμενη ηλεκτρολογική υποδομή για το νέο ηλεκτροφωτισμό της περιοχής και θα εξοπλιστεί η περιοχή με τον απαραίτητο αστικό εξοπλισμό.

Επιστρώσεις – Επενδύσεις

Στον άξονα της Δημ. Γούναρη καθώς και στον παράλληλο με την Εγνατία οδό άξονα που περνά κάτω από της Αψίδα του Γαλερίου διαμορφώνονται διαδρομές με επίστρωση δαπέδου από κεραμικούς πλίνθους τύπου cotto και τεμάχια μαρμάρου λευκού διαστάσεων 7*30 και 14,7*30 πάχους 5 εκατοστών σε διάταξη όπως εμφανίζεται στα σχέδια. Περιμετρικά διαμορφώνονται επιφάνειες με επίστρωση πλακών μαρμάρου διαστάσεων 40*60 εκατοστών και πάχους 4 εκατοστών.

Η πλατεία γύρω από την Ροτόντα δαπεδοστρώνεται με χυτό άτριφτο μωσαϊκό που οριοθετείται με κεραμικές πλίνθους και χωρίζεται σε τμήματα διαστάσεων 2*5 μέτρων περίπου με αρμούς διαστολής.

Οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας στο εσωτερικό της περιοχής επέμβασης θα στρωθούν με ευθύνη του Δήμου Θεσσαλονίκης με σταμπωτή άσφαλτο η τελική επιφάνεια της οποίας θα βαφεί σε χρώμα granite και τοπικά white (οι διαγραμμίσεις) και concrete gray (οι θέσεις στάθμευσης).

Τσιμεντοκυβόλιθος διαστάσεων 10*10 και πάχους 6 εκατοστών χρώματος κεραμιδί χρησιμοποιείται για την επίστρωση των ραμπών για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Για τα άτομα με μειωμένη ή καθόλου όραση διαμορφώνεται με πλάκες μαρμάρου με ειδικές γλυφές όδευση από την Εγνατία οδό κατά μήκος της οδού Γούναρη και περιμετρικά της Ροτόντας μέχρι της είσοδο του μνημείου.

Στην περιοχή της Αψίδας του Γαλερίου διαμορφώνονται δύο περιοχές στρωμένες με θραύσματα λευκού μαρμάρου Καβάλας που υποδηλώνουν την θέση των παράλληλων προς τους υπάρχοντες πεσσών.

Επισημαίνεται ότι τα υπάρχοντα μάρμαρα γύρω από την Αψίδα που κάποια από αυτά χρονολογούνται από τα Ρωμαϊκά χρόνια χρήζουν συντήρησης επί τόπου άνευ αποξήλωσης, η οποία θα γίνει υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Τα τοιχάκια των παρτεριών καθώς και κάθε αναληματικός τοίχος επενδύεται στην ορατή πλευρά ή πλευρές του με εμφανή συμπαγή κεραμικό πλίνθο. Η στέψη των τοίχων αυτών γίνεται επίσης με συμπαγή κεραμικό πλίνθο.

Τα σκαλοπάτια όπου εμφανίζονται επενδύονται με λευκό μάρμαρο Καβάλας (πάτημα,  ρίχτι).

Τέλος ασφαλτικές στρώσεις χρησιμοποιούνται για την επισκευή του οδοστρώματος περιμετρικά της περιοχής επέμβασης καθώς και για την στρώση της εσοχής για στάθμευση λεωφορείων επί της Εγνατίας οδού μπροστά από τον Ι.Ν. Παναγίας Δεξιάς.

Ηλεκτρολογικά

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η δημιουργία του απαραίτητου δικτύου υποδομής, στο οποίο μελλοντικά θα εγκατασταθούν οι νέοι μεταλλικοί ιστοί και τα φωτιστικά σώματα υψηλής αισθητικής που έχουν επιλεχθεί για το χώρο.

Θα κατασκευαστεί νέο υπόγειο δίκτυο παροχής και το δίκτυο θα συνδεθεί με τους υπάρχοντες ηλεκτρολογικούς πίνακες διανομής και θα είναι σε αναμονή να συνδεθεί με δύο νέους.