Στελέχωση

tessera484 προβολές

Το Τμήμα Συντηρήσεων και Επισκευών, της Διεύθυνσης Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων, αποτελείται από προσωπικό (επιστημονικό και εργατοτεχνικό) των παρακάτω ειδικοτήτων:

  • Αρχιτέκτονες Μηχανικούς

  • Πολιτικούς Μηχανικούς

  • Τεχνολόγους Πολιτικούς Μηχανικούς

  • Τεχνολόγους Μηχανολόγους Μηχανικούς

  • Εργοδηγούς -Σχεδιάστριες

  • Εργοδηγούς Δομικών Έργων

  • Χειριστές Η/Υ.