Τροποποίηση και αποπεράτωση Δημοτικού Κτιρίου Κλεάνθους

tessera909 προβολές

Γενική περιγραφή του έργου

Το κτίριο επί της οδού Κλεάνθους 18 ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι εξαόροφο (ισόγειο και πέντε όροφοι) με υπόγειο και piloti. Η αρχική οικοδομική άδεια του κτιρίου αφορούσε την ανέγερση του κτιρίου με χρήση ωδείου.

Οι εργασίες κατασκευής άρχισαν μετά την λήψη της οικοδομικής άδειας το έτος 1992 και διακόπηκαν με την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού και της τοιχοποιίας.

Στη συνέχεια η ισχύ της άδειας αναθεωρήθηκε επ΄ αόριστο και το έργο παρέμεινε ανενεργό μέχρι πρόσφατα που αποφασίστηκε να μετατραπεί από ωδείο σε κτίριο γραφείων και να χρησιμοποιηθεί για την στέγαση της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η αλλαγή χρήσης συνεπάγεται την συνολική τροποποίηση του κτιρίου εκτός του φέροντος οργανισμού και για το λόγο αυτό η Δ/νση Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου προχώρησε στην αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας, «Τροποποίηση και αποπεράτωση του Δημοτικού κτιρίου Κλεάνθους».

Γενικές αρχές επέμβασης

Η μελέτη που εκπονήθηκε για την αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιρίου, είχε την ιδιαιτερότητα ότι έπρεπε να προσαρμόσει την νέα χρήση σε ήδη κατασκευασμένο κέλυφος.
Το γεγονός αυτό ήταν καθοριστικό για τις επιλογές που έγιναν κατά την διάρκεια εκπόνησης της νέας μελέτης.

Οι γενικές κατευθύνσεις της μελέτης ήταν:

Η σωστή αξιοποίηση του υφιστάμενου χώρου και η προσαρμογή της νέας χρήσης σ’ αυτόν.
– Η δημιουργία ενός δημόσιου κτιρίου και η οργάνωση του με τον σαφέστερο λειτουργικό τρόπο, όσον αφορά τον διαχωρισμό τμημάτων και αρμοδιοτήτων.
– Η δημιουργία ενός σύγχρονου κτιρίου και η επιλογή υλικών και στοιχείων που θα σηματοδοτούν τον δημόσιο χαρακτήρα του.
– Εφαρμογή έξυπνου συστήματος EIB (Κonnex/KNX) διαχείρισης κτιρίων, το οποίο ελέγχει τον φωτισμό και κλιματισμό.
– Μέριμνα για την δυνατή και εύκολη πρόσβαση σε όλους τους χώρους των ατόμων με ειδικές ανάγκες