Πρόγραμμα Δράσης της Κοινότητας για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού 2002-2006

tessera586 προβολές

Τίτλος Πρότασης: Ανάπτυξη μεθοδολογίας για το σχεδιασμό τοπικών και περιφερειακών σχεδίων δράσεις για την κοινωνική ένταξη
Συνολικός Προϋπολογισμός:……………………344.144,10 €
Προϋπολογισμός Δήμου Θεσσαλονίκης:……..10.800,00 €
Διάρκεια Προγράμματος:……………………………9/2005 με 8/2007

Περιγραφή προγράμματος:
Στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. VP/2004/004 Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για διακρατικά σχέδια συνεργασίας και ανταλλαγών με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε ως εταίρος στην υποβολή πρότασης με τίτλο Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για το σχεδιασμό τοπικών και περιφερειακών σχεδίων δράσης για την κοινωνική ένταξη που αφορά στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογίας για το σχεδιασμό Τοπικών και Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης για την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Στα πλαίσια του προγράμματος  πραγματοποιήθηκαν τέσσερα εργαστήρια (workshops), για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας σχεδιασμού Τοπικών και Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης για την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Τα συμπεράσματα των εργαστηρίων  συνοψίζονται σε εκθέσεις μεταφρασμένες σε γλώσσες όλων των εταίρων. Επίσης, η μεθοδολογία έχει μεταφραστεί κι αυτή στις γλώσσες όλων των εταίρων.

Κεντρικοί στόχοι:
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη πλαισίου και μεθοδολογίας για τη δημιουργία Τοπικών και Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης για την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Εταιρικό Σχήμα:
Επικεφαλής Εταίρος:
Δήμος Βενετίας

Απλοί Εταίροι:
Δήμος Θεσσαλονίκης
Υπουργείο Εργασίας της Τσεχίας
Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης της Πορτογαλίας
Δήμος Ρώμης
Αναπτυξιακή Περιστερίου
Επιστημονικοί και ερευνητικοί φορείς από Ρώμη και Σλοβενία.