Ανάπλαση σχολικής αυλής 37ου και 41ου Νηπιαγωγείων

965 προβολές
Σκοπός του έργου «διαμόρφωση αυλών σχολικών κτιρίων» του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η αναβάθμιση και η αισθητική βελτίωση της εκπαιδευτικής υποδομής και η μετατροπή των τσιμεντένιων σχολικών αυλών σε αυλές πρασίνου.

 

Βασικός στόχος του προγράμματος
είναι η διπλή λειτουργία των σχολικών αυλών, έτσι ώστε τις πρωινές ώρες να εξυπηρετούνται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της σχολικής κοινότητας, ενώ τις υπόλοιπες ώρες να λειτουργούν ως ανοιχτοί δημόσιοι χώροι – χώροι αναψυχής, εκδηλώσεων, παιδικής χαράς κλπ. – τόσο για τους μαθητές όσο και για τους κατοίκους της περιοχής.
 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η κύρια κατεύθυνση του Υπουργείου είναι ότι ο αύλειος χώρος θα πρέπει να έχει αρχιτεκτονική δομή με ξεχωριστές λειτουργίες και υλικά φιλικά προς το άτομο, όπως το ξύλο, η πέτρα, το χώμα, καθώς και τα ποιοτικά ελαστικά δάπεδα για την άθληση των παιδιών.
 
Οι κύριες παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν, γενικά, σε σχολεία αφορούν τη δενδροφύτευση, τη δημιουργία καθιστικών, αμφιθεάτρων, χώρων άθλησης, γηπέδων, παιδικής χαράς, την αλλαγή δαπεδοστρώσεων, την προσθήκη βρυσών και τη βελτίωση της προσβασιμότητας.
 
Υπάρχουσα κατάσταση
 
Η υπάρχουσα, σήμερα, διαμόρφωση του αύλειου χώρου του νηπιαγωγείου είναι αρκετά υποβαθμισμένη, με την παραμέληση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου να είναι ενδεικτικά της επικρατούσας κατάστασης.
 
Η δαπεδόστρωση της αυλής του σχολείου από πλάκες πεζοδρομίου, η κακή κατάσταση του υπάρχοντος πρασίνου και των υφιστάμενων παιχνιδιών συντελούν στην περαιτέρω υποβάθμιση του αύλειου χώρου του νηπιαγωγείου και επιτείνουν την ανάγκη αναβάθμισής του, έτσι ώστε να μπορεί να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό χώρο αναψυχής, ποικίλων δραστηριοτήτων και αθλοπαιδιών.
 
Αρχές σχεδιασμού
 
Σκοπός της ανάπλασης είναι η λειτουργική, περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση του αύλειου χώρου του νηπιαγωγείου, μέσω ήπιων επεμβάσεων που έχουν ως σκοπό την οργάνωση του χώρου και τη μετατροπή του σε χώρο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των επισκεπτών.
 
Στο πλαίσιο της επιδίωξης μιας ρεαλιστικής λύσης, αποφεύγονται οι ανατροπές της υφιστάμενης διαμόρφωσης. Η νέα πρόταση περιλαμβάνει τη διατήρηση των επιπέδων, την επιλογή φυσικών υλικών, την οριοθέτηση υποενοτήτων, την ενιαία αντιμετώπιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων έτσι ώστε το υπάρχον κτίσμα να εναρμονίζεται απόλυτα με τη νέα διαμόρφωση, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και, κυρίως, τη μετατροπή της αυλής σε αυλή πρασίνου.

– Αρχιτεκτονική / Στατική Μελέτη ›››
– Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη ›››
– Φυτοτεχνική Μελέτη ›››
– Τεύχη ›››
– Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού ›››