5η συνάντηση του τοπικού σχήματος εταιρικής συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου Medseaties – Εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσμάτων

960 προβολές

Η Εκδήλωση Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Έργου MEDSEATIES και πέμπτη συνάντηση του Τοπικού Σχήματος Εταιρικής Συνεργασίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από φορείς της πόλης, αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης, που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης της πόλης.

 
Τα θέματα που κυρίως απασχόλησαν το Τοπικό Σχήμα Εταιρικής Συνεργασίας Θεσσαλονίκης (το οποίο συγκροτήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου MEDSEATIES και έχει ως αντικείμενο και κοινό στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης) κατά την Εκδήλωση ήταν:

          – Η παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Έργου MEDSEATIES και συνολική αποτίμηση των εργασιών του Τοπικού Σχήματος Εταιρικής Συνεργασίας αλλά και συνολικά του Έργου MEDSEATIES
– Η παρουσίαση του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης, ΕΤΑΔ Α.Ε. και ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., για την παραχώρηση δημοσίων ακινήτων της παραλιακής ζώνης στο Δήμο Θεσσαλονίκης (Πιλοτικό έργο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του MEDSEATIES)
– Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας του έργου MEDSEATIES (“Memorandum of Agreement”) από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάση Παππά και τα μέλη του Τοπικού Σχήματος Εταιρικής Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Το Έργο «MEDSEATIES – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης σε Βιώσιμες Μεσογειακές Μητροπόλεις (Inclusive Governance for Sustainable Mediterranean Coastal Metropolis)» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ENPI CBC MED 2007 – 2013», με τη συμμετοχή 12 φορέων από την περιοχή της Μεσογείου, ενώ την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω της συμμετοχής του στο Έργο MEDSEATIES, επιδίωξε τη δημιουργία ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της πόλης, με απώτερο στόχο την προώθηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης της παράκτιας ζώνης της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.