4η συνάντηση του Τοπικού Σχήματος Εταιρικής Συνεργασίας του ευρωπαϊκού έργου MEDSEATIES

823 προβολές


Η τέταρτη συνάντηση του Τοπικού Σχήματος Εταιρικής Συνεργασίας του ευρωπαϊκού έργου MEDSEATIES πραγματοποιήθηκε  την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από φορείς της πόλης, αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου και εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών της Θεσσαλονίκης, που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης της πόλης.

Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση ήταν τα παρακάτω:
– Τρέχοντες σχεδιασμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης για το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης
– Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης (μελέτη της «Εγνατία Οδός ΑΕ»)
– Masterplan Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (μελέτη της «ΟΛΘ ΑΕ») – Η σύνδεση του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης με την πόλη της Θεσσαλονίκης)
– Το περιεχόμενο του Σύμφωνου Συνεργασίας (“Memorandum of Agreement”) το οποίο θα συνδιαμορφωθεί και θα υπογραφεί από τα μέλη του Τοπικού Σχήματος Εταιρικής Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως παραδοτέο του έργου MEDSEATIES
.
 

Το έργο «MEDSEATIES – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιας Ζώνης σε Βιώσιμες Μεσογειακές Μητροπόλεις (Inclusive Governance for Sustainable Mediterranean Coastal Metropolis)» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ENPI CBC MED 2007 – 2013», με τη συμμετοχή 11 φορέων από την περιοχή της Μεσογείου, ενώ την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εμπλεκόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μέσω του συνολικού σχεδιασμού και της εφαρμογής συντονισμένων δράσεων και πολιτικών διαχείρισης για την ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών των Μεσογειακών πόλεων.


[foldergallery folder=”https://thessaloniki.gr/wp-content/uploads/sites/3/images/stories/ekdiloseis/2016/Tetarti_synantisi_MEDSEATIES/photo_gallery/pfotos/”]