Μελέτη ανάπλασης ευρύτερης περιοχής Πλατείας Χρηματιστηρίου

5211 προβολές


Οι σημαντικότερες επεμβάσεις όπως φαίνεται στο σχέδιο της μελέτης ανάπλασης επικεντρώνονται στην περιοχή μεταξύ των οδών Εγνατία, Λέοντος Σοφού, Φράγκων, Β. Ουγκώ, Τσιμισκή και Δραγούμη, όπου βρίσκονται και τα περισσότερα χαρακτηρισμένα Διατηρητέα κτίρια.

 

Με τις επεμβάσεις αυτές επιχειρείται:

– Η ενοποίηση περιοχών και κοινόχρηστων χώρων όπως της πλατείας Χρηματιστηρίου με την πλατεία Εμπορίου και η προτεραιότητα στη χρήση τους από τους πεζούς.

Η παροχή δυνατότητας πρόσβασης και χρήσης, των σημαντικότερων τμημάτων της περιοχής ανάπλασης από τα άτομα ΑΜΕΑ.

Η αποτροπή διέλευσης μεγάλου αριθμού οχημάτων, πλην αυτών έκτατης ανάγκης και φορτοεκφόρτωσης

Η απαγόρευση της μόνιμης στάθμευσης οχημάτων, με την παράλληλη πρόβλεψη δημιουργίας θέσεων προσωρινής στάθμευσης και φορτοεκφόρτωσης.

Η δημιουργία Πολιτιστικής διαδρομής με στόχο την ανάδειξη της ιστορικότητας της περιοχής και των Διατηρητέων κτισμάτων.

Η δημιουργία ποιοτικού και αναβαθμισμένου χώρου.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου εμπορικού κέντρου με καταστήματα και επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας στο κέντρο της πόλης.

Η διατήρηση και υποστήριξη των εμπορικών λειτουργιών της περιοχής, όπως λιανικό και χοντρικό εμπόριο, οι μικρές βιοτεχνίες, προβλέποντας παράλληλα χώρους φορτοεκφόρτωσης και διακίνησης των εμπορευμάτων.

Η αναβάθμιση των υφισταμένων κτιρίων μέσω της γενικότερης ανάπλασης και τη μετατροπή τους από αποθηκευτικούς χώρους, σε άλλες χρήσεις κεντρικών λειτουργιών αστικού ιστού όπως γραφεία, κατοικίες, χρήσεις εκπαίδευσης και αναψυχής.

Ο περιορισμός και έλεγχος μέσω κανονιστικών διατάξεων, για την αποτροπή καταχρηστικής ανάπτυξης χρήσεων αναψυχής σε βάρος του εμπορικού χαρακτήρα της περιοχής.