Μελέτη ανάπλασης ευρύτερης περιοχής Πλατείας Χρηματιστηρίου

deltia-typou4580 προβολές


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ

Τύπος πετρώματος

 

Επίστρωση με εγχρώμες  τσιμεντόπλακες από σκυρόδεμα που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials) και τσιμέντο φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας.

 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τύπος φωτιστικού

 

 

Καθιστικά