Ανάπλαση της Πλατείας του Λευκού Πύργου

tessera2215 προβολές

 


Στη σημερινή μορφή της η διαμόρφωση του χώρου γύρω από το Λευκό Πύργο έχει προκύψει από την κατεδάφιση του προτειχίσματος και τη δημιουργία πάρκου με κωνοφόρα κυρίως δένδρα.

Η στάθμη του μνημείου βρίσκεται χαμηλότερα από το σημερινό έδαφος με αποτέλεσμα να μειώνεται η παρουσία του. Γενικά οι φυτεύσεις και οι διαμορφώσεις δεν είναι επεξεργασμένες, ενώ η εικόνα των λεωφορείων στο όριο της παραλίας και των περιπτέρων με τουριστικά σουβενίρ υποβαθμίζουν την εικόνα της περιοχής.

Η Λεωφόρος Νίκης προσεγγίζει τον Λευκό Πύργο καθώς διέρχεται λίγα μέτρα από την όψη του, ενώ γενικότερα, παρά την ύπαρξη χώρων πρασίνου, δεν προκύπτει η εικόνα διαμορφωμένων ανοιχτών χώρων ούτε αστικής πλατείας.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον κατακερματισμένο από τους άξονες κυκλοφορίας αστικό ιστό της περιοχής.

Με αυτά τα δεδομένα επιλέχθηκε ο εντοπισμός της επέμβασης στο άμεσο περιβάλλον του μνημείου με τη δημιουργία νέας πλατείας στο τμήμα που βρίσκεται μεταξύ της Λεωφόρου Νίκης και της θάλασσας σε συνέχεια με την παλιά παραλία της πόλης.

Ο χώρος της πλατείας διευρύνεται με μικρή εκτροπή της παραλιακής λεωφόρου, ώστε το όριό της να απομακρυνθεί έως 4-4,5 μ. από τη σημερινή της θέση και να προκύψει ένας ελάχιστος ζωτικός χώρος γύρω από το Λευκό Πύργο.

Η διευθέτηση αυτή διευκολύνει την κυκλοφορία των πεζών χωρίς να μεταβάλλει αισθητά την κίνηση των οχημάτων αφού διατηρείται η ύπαρξη τριών λωρίδων κυκλοφορίας στην Λεωφόρο Νίκης.

Για να μην υπάρξουν προβλήματα και περιορισμοί στις κυκλοφοριακές συνθήκες προτείνεται μικρή μετακίνηση της κεντρικής νησίδας μεταξύ των οδών Νίκης και Παύλου Μελά και δημιουργία ζώνης στάθμευσης επί της οδού Παύλου Μελά ρύθμιση η οποία έτυχε της εγκρίσεως της Διευθύνσεως Κυκλοφορίας του Δήμου Θεσ/νίκης  καθώς και των άλλων αρμόδιων φορέων.

Το συνολικό εμβαδό αυτής της περιοχής επέμβασης του έργου είναι 18.700 μ².