Ανάπλαση της Πλατείας του Λευκού Πύργου

tessera2328 προβολές

– Άξονας οδού Εθνικής Αμύνης (Αλέα δέντρων – Συστοιχία πεσσών – Μαρμάρινα καθιστικά)

Στο πίσω μέρος της πεσσοστοιχίας εντάσσονται χώροι υγιεινής ημιβυθισμένοι μέσα στο έδαφος του πάρκου.

Στο άνω άκρο της πεσσοστοιχίας επί της λεωφόρου Μ. Αλεξάνδρου και εκτός του ορίου επέμβασης της παρούσας μελέτης προτείνεται  παρακαμπτήριος δρόμος  πλάτους τουλάχιστον 3 μέτρων  καθώς και, δημιουργία ζώνης πλάτους 1.80 μ. παρακείμενη του οδοστρώματος με θέσεις στάσης-αποβίβασης τουριστικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού επισκεπτών στην περιοχή χωρίς να επιβαρύνεται αισθητικά ο άμεσος περιβάλλων χώρος του μνημείου με μεγάλου μεγέθους οχήματα.

Όσον αφορά τον φωτισμό της περιοχής επιλέχθηκε η διατήρηση της τυπολογίας των υπαρχόντων φωτιστικών της παλαιάς παραλίας τα οποία συνεχίζονται τόσο κατά μήκος της Λεωφόρου Νίκης ως το σημείο μπροστά από τον Λευκό Πύργο, όσο και κατά μήκος της παραλίας μπροστά από το μνημείο με ρυθμό που ακολουθεί τις ακτινωτές χαράξεις του σχεδιασμού.

Κρίθηκε όμως απαραίτητη η τεχνική αναμόρφωση των υπαρχόντων φωτιστικών έτσι ώστε και να διατηρείται η οπτική αίσθηση της αλληλουχίας φωτιστικών «σημείων» που χαρακτηρίζει και οριοθετεί την παλιά παραλία κατά την διάρκεια της νύχτας αλλά και να βελτιωθεί αισθητά η φωτιστική ικανότητα τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές φωτισμού αστικού δημοσίου χώρου.

Στον χώρο μπροστά από τον κυκλοφοριακό κόμβο της περιοχής προτείνεται η τοποθέτηση τριών νέας τεχνολογίας στύλων οδικού φωτισμού, για την εξασφάλιση του ενδεδειγμένου φωτισμού του κόμβου και κατά συνέπεια της ασφάλειας των διερχομένων οδηγών.

Το ίδιο το μνημείο ύστερα  από δοκιμές που έλαβαν χώρα επί τόπου και σε συνεργασία και επίβλεψη από την 9η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων προτείνεται να φωτισθεί με διαφορετικό από τον υφιστάμενο τρόπο, δηλαδή με συνδυασμό από 10 ενδοδαπέδιους  προβολείς στην βάση του και 8 ειδικών προβολέων επί 4 στύλων από κάποια απόσταση  έτσι ώστε να αναδεικνύονται τόσο τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία (επάλξεις, φατνώματα κλπ.), όσο και υφή της τοιχοποιίας του. Προτείνεται επίσης η χρωματική διαφοροποίηση με την εκπομπή λευκού φωτός διαφορετική από το υφιστάμενο κίτρινο. 

Ο φωτισμός της περιοχής συμπληρώνεται με την χρήση φωτιστικών νέας τεχνολογίας επί στύλου κατά μήκος του κεντρικού διαδρόμου της αλέας  και κατά μήκος του διαδρόμου μεταξύ των πεσσών και του Βασιλικού θεάτρου, και ενσωματωμένων στα παρτέρια και τοίχους σε χαμηλό ύψος, φωτιστικών είτε συμβατικής τεχνολογίας είτε φωτιστικών δεσμών (ledlines) στους διαδρόμους περιμετρικά του μνημείου και στις σκάλες, τα οποία σε συνδυασμό με κάποια ενδοδαπέδια φωτιστικά βάσης δέντρου και την λειτουργία του ιδίου του φωτισμένου μνημείου ως «φωτιστικό» κρίνονται αρκετά για τον επαρκή φωτισμό της περιοχής επέμβασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές φωτισμού αστικού δημόσιου χώρου. 

Εμφανής είναι η μέριμνα για την δημιουργία μεγάλου αριθμού καθιστικών επιφανειών, τόσο με την λειτουργία των απολήξεων των παρτεριών περιμετρικά και εσωτερικά της πλατείας ως καθιστικών, όσο και με την κατασκευή ικανού αριθμού καθιστικών από μάρμαρο που τοποθετούνται, κατά μήκος και μπροστά από την συστοιχία των πεσσών, στην περιοχή του ανδριάντα του Ναυάρχου Βότση μπροστά από τον χαμηλό τοίχο της βάσης του τριγωνικού παρτεριού με προσανατολισμό προς την θάλασσα, καθώς και κατά μήκος της παραλίας μπροστά από τον Λευκό Πύργο, διπλού πλάτους καθιστικά από μάρμαρο, πάνω στον  άξονα τοποθέτησης των φωτιστικών τα οποία δημιουργούν μια ζώνη αναλόγου πλάτους με αυτό της παλιάς παραλίας προς την θάλασσα και επιτρέπουν τον προσανατολισμό των χρηστών τόσο προς τον Θερμαϊκό κόλπο όσο και προς το μνημείο.

Ο αστικός εξοπλισμός της περιοχής  γίνεται με την κατασκευή, μεγάλου αριθμού ένθετων στα μαρμάρινα παρτέρια  κάδων απορριμμάτων, και την δημιουργία τριών τοίχων επενδεδυμένων  με πωρόλιθο , δύο εκ των οποίων στις απολήξεις της πεσσοστοιχίας και ενός δίπλα από το μνημείο του Ν. Βότση μπροστά από τους οποίους τοποθετούνται  ζεύγη τηλεφώνων, περίοπτοι μαρμάρινοι κάδοι απορριμμάτων καθώς και κρήνες ποσίμου νερού ειδικού σχεδιασμού από μάρμαρο.

Ζεύγος κρηνών ποσίμου νερού τοποθετούνται στην «πλατεία» μπροστά από την είσοδο του Λευκού Πύργου.