Αναβάθμιση οδικού άξονα Αγίου Δημητρίου

720 προβολές
Το έργο αφορά την ανακατασκευή των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Αγίου Δημητρίου, στο τελευταίο τμήμα της οδού μήκους περίπου 840 μ. (η υπόλοιπη έχει ανακατασκευαστεί σε δύο προηγούμενες φάσεις), από την οδό Ίωνος Δραγούμη έως την οδό Λαγκαδά και περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και πεζών και την αναδιάρθρωση των στοιχείων εξοπλισμού.

Στόχος του έργου είναι να αναβαθμιστεί αισθητικά ο άξονας της οδού Αγίου Δημητρίου, να εξασφαλιστεί καθ΄ όλο το μήκος επέμβασης άνετη και ασφαλής κυκλοφορία πεζών και να διευκολυνθεί η εμπορική δραστηριότητα που υφίσταται κατά μήκος του άξονα.

Γενικές αρχές προτεινόμενης διαμόρφωσης

Με δεδομένη την υφιστάμενη κατάσταση της κυκλοφορίας των πεζών και των αυτοκινήτων, η μελέτη ξεκίνησε με την επαναχάραξη της οδού και των πεζοδρομίων.

Συγκεκριμένα, στο μεγαλύτερο τμήμα κρατήθηκε σταθερό ελάχιστο πλάτος οδοστρώματος 10 μ, με πιο ευθυγραμμισμένη χάραξη, διατηρώντας τον αριθμό των λωρίδων κυκλοφορίας σε τρεις. Δημιουργούνται δύο ζώνες εκατέρωθεν του οδοστρώματος για χώρο στάθμευσης, δίνοντας το υπόλοιπο στο πλάτος του πεζοδρομίου.

Στις δύο πλευρές που και σήμερα σταθμεύουν αυτοκίνητα διατηρούνται οι ζώνες στάθμευσης σε διαμορφωμένες εσοχές αφού διαπλατύνονται τα πεζοδρόμια στην αρχή και στο τέλος κάθε οικοδομικού τετραγώνου.

Σαν γενική αρχή για τον επανασχεδιασμό των πλακόστρωτων της οδού τέθηκε η επιλογή ενός συνεχούς μοτίβου που να “τρέχει” κατά μήκος των πεζοδρομίων ώστε να προκύπτει το ίδιο αισθητικό αποτέλεσμα και παρόμοια αντίληψη σ΄ όλη την έκταση του διαμορφούμενου χώρου, με στόχο να μετριάζονται οι διαφοροποιήσεις που αφορούν το πλάτος και το σχήμα των πεζοδρομίων.

Προβλέπονται διαπλατύνσεις πεζοδρομίων εκατέρωθεν του οδικού άξονα στις συμβολές του με τις κάθετες οδούς, στα σημεία όπου τοποθετούνται κάδοι απορριμμάτων, ράμπες εισόδων καθώς και διαβάσεις πεζών καθορίζοντας τις θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και διευκολύνοντας ταυτόχρονα την κίνηση των πεζών.

Τέλος προβλέπεται η αναβάθμιση της ποιότητας του φωτισμού της οδού με τοποθέτηση νέων φωτιστικών (ιστοί και φωτιστικά σώματα) ανά 30,00 μ. περίπου, εκατέρωθεν της οδού. Στο σύνολο της οδού προτείνονται μονά φωτιστικά ενώ σε σημεία ιδιαίτερων απαιτήσεων τοποθετούνται διπλά φωτιστικά σώματα που εναρμονίζονται στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον και ανταποκρίνονται σε υψηλές απαιτήσεις αισθητικής και ποιότητας.

Όσον αφορά τέλος το φυτικό δυναμικό της οδού, αυτό διατηρείται και προστατεύεται με ειδικές δενδροδόχους που γίνονται στοιχεία του μοτίβου πλακοστρώσεως της οδού.