Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας

814 προβολές
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι ο ανασχεδιασμός της Πλατείας ως χώρου περιπάτου και αναψυχής μέσω σύγχρονων αρχιτεκτονικών και αστικών παρεμβάσεων, η απόδοση της Πλατείας στους πεζούς και ο μετασχηματισμός της σε είσοδο / πύλη της πόλης από τη θάλασσα, ο εμπλουτισμός του υφιστάμενου πρασίνου και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της ιστορικής μνήμης της Πλατείας.

 
Η επίτευξη του στόχου αυτού θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην προβολή του πολυδιάστατου χαρακτήρα της πόλης και στην αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης σε μητρόπολη των Βαλκανίων. 
 
Επιδιώκεται η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, με βάση τις απαιτήσεις της τέχνης, της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού, προκειμένου να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα με υψηλής ποιοτικής στάθμης, σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα το οποίο θα ικανοποιεί τις εξής επιδιώξεις: 

     – Αναβάθμιση της εικόνας της πόλης και βελτίωση της ποιότητας ζωής στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης

     – Απόδοση της Πλατείας στους πεζούς και όχι στα αυτοκίνητα
     – Μετασχηματισμό της Πλατείας σε είσοδο / πύλη της πόλης από τη θάλασσα
     – Αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής της Πλατείας Ελευθερίας και τόνωση της εγκατάστασης και λειτουργίας των επαγγελματικών και εμπορικών χρήσεων καθώς και των χρήσεων αναψυχής και πολιτισμού.
     – Ανάδειξη και εμπλουτισμό του υφιστάμενου πρασίνου, διατήρηση όλων των αξιόλογων μεγάλων δένδρων και πρόταση για πρότυπη βιοκλιματική ανάπλαση κεντρικής αστικής πλατείας
     – Ανάδειξη της ιστορικής μνήμης της πλατείας
     – Δημιουργία θέσεων ανάπαυσης και χώρων συγκέντρωσης, αναψυχής και ενημέρωσης πολιτών
     – Πρότυπο σχεδιασμό αστικού εξοπλισμού
     – Αναβάθμιση του φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας
     – Εγκατάσταση κατάλληλης τεχνολογίας για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα δρώμενα και τις περιηγητικές δυνατότητες στην πόλη
     – Σχεδιασμό κατάλληλο και για άτομα εμποδιζόμενα και με ειδικές ανάγκες

Oι προτάσεις των διαγωνιζόμενων θα πρέπει να μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς ουσιαστική μεταβολή των κυκλοφοριακών δεδομένων της περιοχής μελέτης, χωρίς φυσικά να αποκλείεται η υποβολή τεκμηριωμένων εναλλακτικών προτάσεων για μεταγενέστερες παρεμβάσεις κυκλοφοριακού χαρακτήρα. 

 
Σε κάθε περίπτωση, μπορούν κατά την κρίση των μελετητών, να διατυπωθούν προτάσεις αντιμετώπισης της στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργίας θέσεων φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων και προσωρινής στάσης οχημάτων, τουριστικών λεωφορείων και ταξί, μετατόπισης ή ανασχεδιασμού της αφετηρίας των λεωφορείων, δημιουργίας ποδηλατόδρομου ή/και ποδηλατοστασίων κλπ.
 
Επίσης με δεδομένη την εγγύτητα της Πλατείας Ελευθερίας με τη θάλασσα, αλλά και την ανεύρεση τμήματος του παραθαλάσσιου τείχους της πόλης σε οικόπεδο επί της οδού Καλαποθάκη, τυχόν προτάσεις δημιουργίας υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων κάτω από την Πλατεία θα πρέπει να διατυπώνονται στο πλαίσιο εναλλακτικών προσεγγίσεων και η μελέτη να μπορεί να υλοποιηθεί και χωρίς αυτές.
 
Οι προτάσεις των διαγωνιζομένων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλους τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν τους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και να διέπονται από τις αρχές του «Σχεδιασμού για Όλους». Επίσης θα πρέπει να διατηρηθούν όλα τα αξιόλογα μεγάλα δένδρα που υφίστανται στην Πλατεία. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των μελετών ορίζεται η 16η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.
 
Η υποβολή των μελετών θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Θεσσαλονίκης – Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, Αγγελάκη 13, T.K. 546 21, Θεσσαλονίκη, 5ος όροφος (γραμματεία – πρωτόκολλο), στις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.
 
Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται στα γραφεία του Δήμου Θεσσαλονίκης εμπρόθεσμα με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη στην περίπτωση αυτή του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη παράδοση και υποβολή και με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων. 
 
Διευκρινίζεται ότι για τους συμμετέχοντες που θα αποστείλουν τη μελέτη τους ταχυδρομικά ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, ως ώρα παράδοσης θα ληφθεί υπόψη η αναγραφόμενη ώρα παράδοσης του φακέλου στο ταχυδρομείο ή στην ιδιωτική εταιρεία μεταφορών, με την προϋπόθεση ο φάκελος συμμετοχής θα παραληφθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία λήξης υποβολής των μελετών. 
 
Σε όσους παραδίδουν τις Μελέτες απευθείας στην ανωτέρω Δ/νση, θα δίνεται απόδειξη που θα αναγράφει τον χαρακτηριστικό κωδικό επιλογής του συμμετέχοντα και την ημερομηνία παραλαβής της.