Μελέτη Ανάπλασης της Πλατείας Διοικητηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης

tessera695 προβολές


ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΩΝ:                               

Σμαρώ Θεοδωρίδου, αρχιτέκτων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:                       

Τζιάτζιος Θωμάς, πρόεδρος, αρχιτέκτων
Παναγιώτης Νάρης, πολιτικός μηχανικός
Αθανάσιος Παπάς, αρχιτέκτων
Θεοδώρα Μάνου, αρχιτέκτων εκπρόσωπος ΤΕΕ
Σοφία Χριστοφορίδου, αρχιτέκτων, εκπρόσωπος ΥΠΠΟ               

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ :                           ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007
ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  2.350 μ2 (επί τρία διαφορετικά επίπεδα)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:                                   ΥΠΠΟΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ  
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ:
    

336.055 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Διεθνής διαγωνισμός για τη σύνταξη τριών προκαταρκτικών μελετών και προμελέτης για τη διαμόρφωση τριών επάλληλων καθ’ ύψος επιπέδων σε ολόκληρη την έκταση της παλαιάς πλατείας Διοικητηρίου της Θεσσαλονίκης

{article 154}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}

{article 155}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}

{article 156}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}

{article 157}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}