Μελέτη παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια του Κέντρου Αρχιτεκτονικής και της Βιβλιοθήκης

682 προβολές
Αντικείμενο της προκηρυσσόμενης μελέτης είναι οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Κέντρου Αρχιτεκτονικής και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι παρεμβάσεις εξειδικεύονται σε αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του συστήματος τεχνητού φωτισμού και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και ενεργειακής παρακολούθησης


Ι. Περιγραφή υφισταμένων κτιρίων
 
Κέντρο Αρχιτεκτονικής
 
Το υπό μελέτη κτίριο βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Αγγελάκη 13 και έχει κτιστεί το 1998. Η αρχική άδεια εκδόθηκε με τον αρ. 3154/1989 και τροποποιήθηκε με τον αρ. αδείας 694/1997.
 
Πρόκειται για ένα κτίριο έξι ορόφων, με ισόγειο, υπόγειο και ημιόροφο, με τρεις κύριες όψεις επί των οδών Αγγελάκη, Νικοτσάρα και Δεσπεραί Ανατολικού, Βόρειου και Δυτικού προσανατολισμού αντίστοιχα. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι σύμφωνα με την οικοδομική άδεια 2223,43 m2 δόμησης και 288 m2 υπογείου.
 
Το κτίριο φιλοξενεί περί τους 100 εργαζόμενους και λειτουργεί από τις 7:00 μέχρι τις 17:00. Κάποια τμήματα γραφείων λειτουργούν μέχρι τις 22:00. Χαρακτηριστικό των όψεων του κτιρίου αποτελούν οι μεγάλες επιφάνειες μη σκιασμένων υαλοστασίων, τμήματα των οποίων ανοίγουν. Υπήρξε πρόβλεψη για τοποθέτηση εξωτερικών σκιαδίων που όμως δεν τοποθετήθηκαν ποτέ.
 
Οι όροφοι εμφανίζουν ομοιότητα στη δομή και κατά κύριο λόγο χαρακτηρίζονται από την ανοικτή κάτοψη με διαχωριστικά αλουμινίου. Διαχωρισμένα σαφώς από τους υπόλοιπους χώρους είναι τα δύο κλιμακοστάσια με τα φρεάτια των ανελκυστήρων που διατάσσονται στη Νότια πλευρά του κτηρίου προς το όμορο οικόπεδο.
 
Στο εσωτερικό του κτιρίου παρατηρείται σημειακά χαμηλό ύψος λόγω των ψευδοροφών που περικλείουν τους αεραγωγούς του κλιματισμού. Ο έκτος όροφος του κτιρίου παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλο ύψος.
 
Η πρόσβαση στους ορόφους γίνεται από τα δύο κλειστά κλιμακοστάσια και τους τρεις ανελκυστήρες στη νότια πλευρά του κτιρίου.
 
Το κτίριο κλιματίζεται με σύστημα αντλιών θερμότητας τύπου VRV το οποίο εγκαταστάθηκε το 1997 και λειτουργεί με ψυκτικό μέσο R22.
 
Δεν έχει προβλεφθεί εγκατάσταση αερισμού του κτιρίου.
 
Κεντρική Βιβλιοθήκη
 
Το υπό μελέτη κτίριο βρίσκεται επί των οδών Αλ. Σβώλου, και Φιλικής Εταιρείας. Το κτίριο που κατασκευάστηκε το 1997 είχε αρ. αδείας 12/1994.

Πρόκειται για ένα κτίριο με ισόγειο, υπόγειο και 8 ορόφους με επιφάνεια χώρων 3.073,78 m2 δόμησης (περιλαμβάνονται και 231,38 m2 υπογείου που χρεώνονται στη δόμηση) και 207,96 m2 υπογείου, σχεδιασμένο κατά τον άξονα βορειοδυτικό – νοτιοανατολικό.

 
Ο αριθμός των εργαζόμενων είναι 50 και ο αριθμός των επισκεπτών καθημερινά κυμαίνεται στους 800.  Η βιβλιοθήκη λειτουργεί από τις 9:00 μέχρι τις 20:00 και κάποιοι χώροι γραφείων από τις 7:00 μέχρι τις 20:30.
 
Χαρακτηριστικό και αυτού του κτιρίου είναι τα εκτεταμένα υαλοστάσια, ιδιαίτερα προς την νότια και ανατολική όψη. Τμήμα των υαλοστασίων έχει επικαλυφθεί με ειδική μεμβράνη ηλιοπροστασίας εσωτερικά. Οι δύο τελευταίοι όροφοι διατάσσονται σε εσοχή.
 
Η πρόσβαση στους ορόφους επιτυγχάνεται μέσω των δύο κλιμακοστασίων και των τριών ανελκυστήρων στην βόρεια πλευρά του κτιρίου.
 
Η θέρμανση του κτιρίου επιτυγχάνεται με λέβητα πετρελαίου – αερίου, ενώ ο κλιματισμός με υδρόψυκτο ψυκτικό μηχάνημα (CLIVET) με ψυκτικό  FREON 22. Ο πύργος ψύξης είναι BALTIMORE (αεραγωγοί, φαν κόιλ).
 
ΙΙ. Σχέδια υπαρχόντων κτιρίων
 
Κέντρο Αρχιτεκτονικής
 
Οι παρακάτω μελέτες είναι διαθέσιμες για μελέτη στην Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 13, 5ος όροφος:

     ·  Αρχιτεκτονική μελέτη
     ·  Στατική μελέτη
     ·  Μελέτη Αποχέτευσης
     ·  Μελέτη Ύδρευσης
     ·  Μελέτη Κλιματισμού (λείπει η κάτοψη του υπογείου)
     ·  Μελέτη Αερισμού
     ·  Ηλεκτρολογική Μελέτη Ισχυρών Ρευμάτων
     ·  Μελέτη Ανελκυστήρων
     ·  Μελέτη Θερμομόνωσης (+τεύχος θερμικών απωλειών)
 
Με βάση αυτές τις μελέτες εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ. 694/1997 οικοδομική άδεια εκτέλεσης εργασιών από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, «οικοδομική άδεια υπαρχόντων κτιρίων»).
 
Επισημαίνεται ότι προϋπήρχε η οικοδομική άδεια με αριθ. 154/1989 η οποία είχε πάρει παρατάσεις ισχύος και αφορούσε κτήριο βιβλιοθήκης αλλά με την άδεια 694/1997 τροποποιήθηκε η χρήση σε Κέντρο Αρχιτεκτονικής και άλλαξαν οι κατόψεις των ορόφων.
 
Κατά την φάση των μελετών θα πρέπει να γίνει έλεγχος από τους μελετητές των δεδομένων των προϋπαρχόντων μελετών για την ταυτοποίησή τους με την υπάρχουσα κατάσταση.

Κεντρική Βιβλιοθήκη
 
Οι παρακάτω μελέτες είναι διαθέσιμες για μελέτη στην Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 13, 5ος όροφος:
 
     ·  Αρχιτεκτονική μελέτη
     ·  Στατική μελέτη
     ·  Μελέτη Πυρασφάλειας
     ·  Μελέτη Αποχέτευσης
     ·  Μελέτη Ύδρευσης
     ·  Μελέτη Κλιματισμού - ψύξης – θέρμανσης
     ·  Ηλεκτρολογική Μελέτη Ισχυρών Ρευμάτων
     ·  Μελέτη Καυσίμων Αερίων
     ·  Μελέτη Ανελκυστήρων
     ·  Μελέτη Θερμομόνωσης (+τεύχος θερμικών απωλειών)
 
Με βάση αυτές τις μελέτες εκδόθηκε η με αριθμό πρωτ. 12/1994 οικοδομική άδεια εκτέλεσης εργασιών από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, «οικοδομική άδεια υπαρχόντων κτιρίων»).
 
Η άδεια τροποποιήθηκε ως προς τη στατική μελέτη (αρ. πρωτ. 12718/1995) και ως προς τη μελέτη πυρασφάλειας, λόγω τροποποίησης των κατόψεων των ορόφων (αρ. πρωτ. 5871/1998).
 
Υπάρχουν και τροποποιήσεις για τις οποίες δεν απαιτούνταν η έκδοση οικοδομικών αδειών και συνεπώς δεν έχουν καταγραφεί στις παραπάνω μελέτες, όπως πχ. η τροποποίηση του λέβητα για λειτουργία με αέριο (από 15-5-2009).
 
Κατά την φάση των μελετών θα πρέπει να γίνει έλεγχος από τους μελετητές των δεδομένων των προϋπαρχόντων μελετών για την ταυτοποίησή τους με την υπάρχουσα κατάσταση.
 
ΙΙΙ. Ιδιοκτησιακό καθεστώς
 
Και τα δύο κτίρια ανήκουν εξολοκλήρου στην ιδιοκτησία του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο όνομα του οποίου έχουν εκδοθεί και οι σχετικές οικοδομικές άδειες.