Δημιουργία και Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Χώρων «Τοπόσημου»

659 προβολές
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετά από πρόταση συνεργασίας του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προκηρύσσει ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών ενός σταδίου με τίτλο «Δημιουργία και Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Χώρων “Τοπόσημου” στην αστική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με νέο θεσμικό πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
 
Ο διαγωνισμός καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα υποστηριχθεί σε οργανωτικά θέματα από το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάκτηση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου που έχει αναδειχθεί την τελευταία περίοδο ως μείζον θέμα στο σύνολό του και όχι επικεντρωμένο μόνο σε συγκεκριμένα σημεία υψηλού οικονομικού ή επικοινωνιακού ενδιαφέροντος.
 
Ο Διαγωνισμός στοχεύει στην δημιουργία και την αύξηση του δημόσιου χώρου μέσω της ενδυνάμωσης του διάσπαρτου αδρανούς αποθεματικού χώρων μικρής κλίμακας καθώς, επίσης, στην αξιοποίηση χώρων (εντός ή εκτός θαλάσσης) που θα λειτουργούν ως τοπόσημο για το χώρο και την πόλη, συνδέοντας συμβολικά και ουσιαστικά τον αστικό ιστό με τη θάλασσα.
 
Αντικείμενο του Διαγωνισμού και θεματολογία του, στα πλαίσια της ανάπλασης/αναβάθμισης του δημόσιου χώρου της πόλης αποτελούν οι πέντε παρακάτω θεματικές υποενότητες:
 
1.  Ά-κτιστα / ά-χρηστα οικόπεδα / υπολείμματα αστικής γης/ Ακάλυπτοι χώροι
2.  Μικρές υφιστάμενες πλατείες
3.  Πεζοδρομήσεις
4.  Περιβάλλων χώρος ή/και όψεις δημόσιων/ δημοτικών κτιρίων
5.  Τοπόσημο
 
Οι υποενότητες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, μπορούν όμως να λειτουργήσουν αλληλοσυμπληρωματικά στοχεύοντας στην συγκρότηση εναλλακτικών στρατηγικών για το συνολικό μετασχηματισμό του ευρύτερου δημόσιου χώρου.
 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 
Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, μίας κατηγορίας μελετών κατά τις κείμενες σχετικές διατάξεις. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αρχιτέκτονες, είτε ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών αλλοδαπής, μέλη του Τ.Ε.Ε. και όσοι κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος.

Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν ως συνεργάτες/σύμβουλοι και άλλες ειδικότητες καθώς και φοιτητές.

Κάθε διαγωνιζόμενος – μόνος ή και ως μέλος ομάδας – μπορεί να υποβάλλει μέχρι τρεις συμμετοχές (μία ανά θεματική ενότητα και όχι περισσότερες από τρεις συμμετοχές συνολικά).

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 
Λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή, 14/12/2012 και ώρα 15:00.
 
Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει, τις εργάσιμες ημέρες (10:00-15:00), στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας: Μ. Αλεξάνδρου 49, 54643 – Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310.883.121, fax: 2310.883.110, e-mail: tee_thess@tee.gr, Ιστοσελίδα: www.tkm.tee.gr
 
Δεκτές γίνονται επίσης Προτάσεις που απεστάλησαν στα γραφεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του Διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή.

{article 306}{title} 

Ορίστηκε η νέα καταληκτική ημερομηνία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Δημιουργία & Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Χώρων “Τοπόσημου” στην αστική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης» που είναι η: Τετάρτη, 6-2-2013 

{readmore:…περισσότερα ›››}{/article}