Προσθήκη κατ’ επέκταση Σχολικού Συγκροτήματος 4ου Δημοτικού Σχολείου στη Δελφών 150

839 προβολές
Η παρούσα μελέτη αφορά τόσο την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτίσματος, όσο και την κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση νέας πτέρυγας στο 4ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δελφών – Γ. Κατσάλη – Ανωνύμου – Γαρέφη, σε οικόπεδο εμβαδού 2.439,70 τ.μ.

Με το έργο αυτό θα αποκτήσει το 4ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης τους απαιτούμενους λειτουργικούς χώρους για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών εξυπηρέτησης του μαθητικού δυναμικού του, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές των διδακτηρίων.

 

Το έργο αποσκοπεί στη λειτουργική και αισθητική βελτίωση της κτιριακής υποδομής του σχολείου και καλύπτει τους παρακάτω επιμέρους στόχους: 

     – Συμπλήρωση του απαιτουμένου αριθμού αιθουσών για τη λειτουργία του, προκειμένου το σχολείο να ανταποκρίνεται στη δυναμικότητα και την κατηγορία του (8θέσιο ολοήμερο Δ.Σ). 
     – Αναδιάταξη/ενίσχυση των χώρων υγιεινής, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλα τα επίπεδα του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου και του αύλειου χώρου. 
     – Ικανοποίηση των προδιαγραφών προσπελασιμότητας ΑμεΑ σε όλα τα επίπεδα οριζόντια και κατακόρυφα και τους χώρους του σχολείου, με τις αναγκαίες παρεμβάσεις.

Το κτίριο της προσθήκης θα κατασκευαστεί κατ’ επέκταση του υπάρχοντος κτίσματος, σε επαφή με αυτό και περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα εκδηλώσεων και χώρους υγιεινής. Η άμεση γειτνίαση εξασφαλίζει την επικοινωνία με το υφιστάμενο κτίσμα και την ορθή λειτουργία του ενιαίου συγκροτήματος.

Το σχήμα και η θέση του οικοπέδου και του υπάρχοντος κτίσματος καθορίζουν τη θέση και το περίγραμμα του κτίσματος της προσθήκης, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητικός σε διαστάσεις, αδιάσπαστος, κεντρικός, αύλειος χώρος και οι αίθουσες διδασκαλίας να παραμένουν σε ικανοποιητική απόσταση από την οδική κυκλοφορία στην οδό Δελφών.

Στο υφιστάμενο κτίριο προτείνονται οι εξής εργασίες:

     – Εσωτερική και εξωτερική βαφή
     – Αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων
     – Κατασκευή ράμπας ΑμεΑ στην κεντρική είσοδο
     – Ανακατασκευή των χώρων υγιεινής
     – Αντικατάσταση ψευδοροφής
     – Αντικατάσταση στεγάστρων των δύο εισόδων 
     – Λειότριψη των δαπέδωνΑποκατάσταση μαρμάρινων ποδιών και βαθμίδων
     – Αντικατάσταση σωληνώσεων και σωμάτων καλοριφέρ
     – Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων

Κατά τον σχεδιασμό λήφθηκε υπ΄όψιν το απαιτούμενο κτιριολογικό πρόγραμμα για ολοήμερα Δημοτικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας Υπουργείου