Παραδοσιακή Χειροτεχνία και Αστική Ανάπτυξη

tessera591 προβολές

Τίτλος Πρότασης: Παραδοσιακή χειροτεχνία και αστική ανάπτυξη
Μέτρο 3.2:  Υποστήριξη της προσαρμοστικότητας των εταιριών και των εργαζομένων
Συνολικός Προϋπολογισμός:……………………1.275.202,50 €
Προϋπολογισμός Δήμου Θεσσαλονίκης:………126.263,00 €
Διάρκεια Προγράμματος:…………………………….7/2005 με 6/2007

Περιγραφή προγράμματος:

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η προσαρμογή του κλάδου της χειροτεχνίας στο νέο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική επιβίωση και τη συνέχιση των παραδοσιακών επαγγελμάτων. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

 • Μελέτη σκοπιμότητας για τις δυνατότητες προσαρμογής των κλάδων χειροτεχνικών επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα
 • Διαγνωστική μελέτη και καταγραφή καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επιχειρησιακή οργάνωση Πολιτιστικών Τουριστικών Δικτύων και Αγορών χειροτεχνικών παραδοσιακών επαγγελμάτων
 • Μελέτη – Εμπειρογνωμοσύνη για τον καθορισμό κριτηρίων για την επιλογή των επιχειρήσεων που δύναται να  ενταχθούν
 • Μελέτη αναγκών & προτιμήσεων του καταναλωτικού κοινού για δημιουργία νέων προϊόντων
 • Μελέτη αναγκών κατάρτισης των τεχνιτών των επιλεγμένων κλάδων σεσυγκεκριμένες τεχνικές
 • Μελέτη για τη δημιουργία πρότυπων εργαστηρίων – μουσείων
 • Διατύπωση Σύστασης minimum επιθυμητών χαρακτηριστικών Προϊόντων ανά κλάδο
 • Αξιολόγηση προϊόντων για ένταξή τους στον θεσμό «Ελληνικές Χειροτεχνικές Δημιουργίες»  (Διατύπωση αιτιολογημένων συστάσεων για την μορφολογική και λειτουργική αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων)
 • Δημιουργία “Πολιτιστικής Τουριστικής Διαδρομής” (ηλεκτρονική πλατφόρμα, δικτύωση,  δημιουργία έντυπου οδηγού)
 • Ανάπτυξη e-commerce των προϊόντων
 • Πιλοτική εφαρμογή ετήσιας έκθεσης χειροτεχνικών παραδοσιακών προϊόντων
 • Δημιουργία υπαίθριας αγοράς παραδοσιακών προϊόντων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
 • Ανάπτυξη “Δικτύου Μεντόρων”
 • Δημιουργία & λειτουργία υπηρεσίας στήριξης των χειροτεχνικών επιχειρήσεων
 • Εκπαίδευση σε νέες μεθόδους προώθησης, στη χρήση νέων τεχνολογιών, συμβούλων υποστηρικτικής δομής, Σεμινάριο πεπειραμένων τεχνιτών του “Δικτύου Μεντόρων”, Workshops: ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσιών μεταξύ ελλήνων και διακρατικών χειροτεχνών, Ανάπτυξη εκπαιδευτικών  πακέτων κατάρτισης  προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ομάδας στόχου
 • Δράσεις δημοσιότητας, προβολής και ευαισθητοποίησης
 • Δράσεις συντονισμού, διαχείρισης και αξιολόγησης του έργου

Κεντρικοί στόχοι:

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η προσαρμογή του κλάδου της χειροτεχνίας στο νέο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η προσαρμογή αυτή πρέπει να αποτελέσει πρώτιστης προτεραιότητας επιλογή, καθώς αυτή συνδέεται άμεσα με την οικονομική επιβίωση αλλά και τη συνέχιση των παραδοσιακών επαγγελμάτων που οι συγκεκριμένες βιοτεχνίες ασκούν.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η οργάνωση ενός δικτύου βιοτεχνιών που, αφού θα έχουν προσαρμόσει τις δομές τους στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς, θα συνεργάζονται με στόχο τη διάσωση, την προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και της επίτευξης του εθνικού στόχου της μείωσης της ανεργίας.

Επίσης, βασικός στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη και η ενίσχυση μέσω καινοτόμων και πιλοτικών δράσεων των ατομικών και μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε πέντε κλάδους χειροτεχνικών επαγγελμάτων με σκοπό την προσαρμογή τους στα νέα οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα καθώς και στην παράλληλη πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη των δύο μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας: της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Εταιρικό Σχήμα:

Επικεφαλής Εταίρος:
Αναπτυξιακή Εταιρία Δήμου Αθηναίων Α.Ε.

Απλοί Εταίροι:
Δήμος Θεσσαλονίκης
Κέντρο Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας Δ. Αθηναίων
Κ.Ε.Κ. Δήμου Αθηναίων
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων Νοτίου Ελλάδος
ΕΡΤ3 Α.Ε.
ΕΛΚΕΔΕ
Κ.Ε.Κ.
ΓΕΣΕΒΕΕ
ΕΟΜΜΕΧ
HELEXPO
IDS Ε.Π.Ε.

Από πλευράς Δήμου Θεσσαλονίκης το πρόγραμμα υλοποιείται από την Διεύθυνση Πολιτισμού.