Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL

tessera513 προβολές

COMMUNITY MEDIA

Τίτλος Πρότασης: Ανάπτυξη, λειτουργία & προώθηση των πολυπολιτισμικών μέσων μαζικής επικοινωνίας (Community Media)
Μέτρο 1.2Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σε σχέση με την αγορά εργασίας
Συνολικός Προϋπολογισμός:…………………1.259.000,00 €
Προϋπολογισμός Δήμου Θεσσαλονίκης:……226.307,65 €
Διάρκεια Προγράμματος:…………………………10/2005 με 9/2007

Περιγραφή προγράμματος:

Η κεντρική ιδέα του έργου είναι η οργάνωση και πιλοτική λειτουργία δύο πολυπολιτισμικών μέσων ενημέρωσης (community media centers), στους Δήμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης -τα οποία θα αποτελούν και «κυψέλες πολυδραστηριοτήτων»- με σκοπό να αποτελέσουν μηχανισμούς παροχής εναλλακτικής πληροφόρησης και πρόσβασης όλων των πολιτών στην πληροφόρηση και στα κοινά γενικότερα. 

Εκτός από τη λειτουργία των Community Media, στα πλαίσια του έργου θα γίνει προώθηση ατόμων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων -και ιδιαίτερα των νέων- σε επαγγέλματα στον κλάδο των Μέσων Ενημέρωσης καθώς και ενδυνάμωση των συλλόγων, ενώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών κλπ, ώστε οι ίδιες, και τα μέλη τους μεμονωμένα, να αποκτήσουν ενεργή σχέση με τα Μέσα Ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

Δράσεις Τεκμηρίωσης του Έργου

  • Οργάνωση, Ανάπτυξη, Εξοπλισμός και Λειτουργία δύο Πολυπολιτισμικών Κέντρων (Community Media Centers) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
  • Σχεδιασμός και Παραγωγή  Εκπαιδευτικού υλικού για την επιμόρφωση και κατάρτιση του στελεχιακού δυναμικού των CM
  • Κατάρτιση ατόμων από τις ομάδες στόχου σε επαγγέλματα ΜΜΕ για τη στελέχωση των CM κι απόκτηση εργασιακής εμπειρίας αυτών στα CM
  • Σχεδιασμός- Παραγωγή και Μετάδοση πολυγλωσσικών οπτικοακουστικών προγραμμάτων των CM και οργάνωση αρχείου παραγωγών και υλικού επικοινωνίας σε κάθε CM
  • Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των διαμορφωτών της καθώς επίσης και των κοινωνικών φορέων
  • Συμμετοχή σε διακρατικές δράσεις σε συνεργασία με τους διακρατικούς εταίρους

Κεντρικοί στόχοι:

Σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι από τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, έχουν μεταναστεύσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δημιουργώντας μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Το κρίσιμο σύνολο των μεταναστών (43,7%), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΣΗΕΑ, ζει και εργάζεται (νόμιμα ή παράνομα) στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, και η πλειοψηφία παραμένει περιθωριοποιημένη κοινωνικά.

Αυτή η περιθωριοποίηση επιβεβαιώνεται συχνά από τη μη αντιπροσώπευσή τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και από άμεσα ή έμμεσα ρατσιστικά μηνύματα που μεταδίδονται και τα οποία επηρεάζουν την κοινή γνώμη.

Πέρα όμως από τους μετανάστες και πρόσφυγες κι άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως οι Ρομά και οι ομογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην κοινωνική κι επαγγελματική τους ένταξη στην Ελλάδα ενώ παράλληλα διεκδικούν δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση από τον τύπο και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Το «κοινό» που αντιπροσωπεύουν οι -ολοένα αυξανόμενες αριθμητικά- κοινωνικές αυτές ομάδες διατηρεί μια σχέση «καχυποψίας» με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Υπάρχουν ελάχιστες προσωπικότητες, άρθρα, ρεπορτάζ και θέματα τα οποία τους αφορούν ή με τα οποία μπορούν να ταυτιστούν.

Κι επιπλέον, πολλοί αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα κατανόησης και χρήσης της ελληνικής γλώσσας, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη σχέση τους με τα ελληνικά ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε περαιτέρω αποξένωση και κοινωνική περιθωριοποίηση.

Το παρόν έργο έχει κύριο στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων, απέναντι στις προαναφερόμενες κοινωνικές ομάδες:

Α. στα ΜΜΕ, ως εργασιακό χώρο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις εκείνες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία των πολυπολιτισμικών μέσων με την ενεργό συμμετοχή ατόμων από τις ίδιες τις ομάδες στόχου αλλά και στην επαγγελματική εξειδίκευση αυτών των ατόμων και την είσοδό τους, σε επαγγέλματα της βιομηχανίας των ΜΜΕ.

Β. στα ΜΜΕ, ως βήμα προβολής και προώθησης νέων ιδεών και πολιτισμού, μέσω του σχεδιασμού, παραγωγής και μετάδοσης πολυπολιτισμικών προγραμμάτων, με τη συμμετοχή ατόμων των ομάδων στόχου και, Γ. στα ΜΜΕ, ως φορείς διαμόρφωσης και επηρεασμού της κοινής γνώμης, για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων

Εταιρικό Σχήμα:

Επικεφαλής Εταίρος:
Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης Α.Ε. – «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Απλοί Εταίροι:
Δήμος Θεσσαλονίκης,
Δημοτική Επιχείρηση Θεάματος, Πληροφόρησης και Επικοινωνίας,
Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων Α.Ε.,
Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης,
Αστική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία «ΑΡΣΙΣ» – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
I.D.S. Ε.Π.Ε. Εταιρεία Διοίκησης και Πληροφορικής,
ΑΘΗΝΑ 9,84,
ΕΡΤ3 Α.Ε.,
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
BEE GROUP Α.Ε.,
TV COSMOS

Από πλευράς Δήμου Θεσσαλονίκης το πρόγραμμα υλοποιείται από την Διεύθυνση Πολιτισμού.