Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “INTERREG III B, MEDOCC – Δυτική Μεσόγειος”

tessera546 προβολές

Musée Ouvert Méditerranéen – Ανοιχτό Μουσείο της Μεσογείου

Τίτλος Πρότασης: Musée Ouvert Méditerranéen un outil de développement pour le tourisme durable / Ανοιχτό Μουσείο της Μεσογείου ένα εργαλείο Ανάπτυξης για τον διαρκή τουρισμό.
Μέτρο 4.1: Προστασία και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και διαχείριση της βιοποικιλότητας των εδαφών και των τοπίων
Συνολικός Προϋπολογισμός:………………..1.629.050,00 €
Προϋπολογισμός Δήμου Θεσσαλονίκης:….372.000,00 €
Διάρκεια Προγράμματος:……………………….28 μήνες – 16/03/2005 με 30/06/2008

Περιγραφή προγράμματος:

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της έννοιας του «Ανοιχτού Μουσείου»  και η εφαρμογή του σε 4 εδάφη της Δυτικής Μεσογείου. Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα του οποίου πρωταρχικός σκοπός είναι η ολοκλήρωση των  παρεμβάσεων που δίνουν έμφαση στη πολιτιστική κληρονομιά, μέσα στις στρατηγικές της διαρκούς τουριστικής ανάπτυξης.

Πολύ συχνά στις Ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, όποτε τέθηκε η ανάγκη ή η θέληση να δοθεί έμφαση στη κληρονομιά μιας χώρας, είχε προκύψει από αρμόδιους φορείς η ιδέα της  δημιουργίας ενός «Ανοιχτού Μουσείου».

Σε αντίθεση με αυτό που εκφράζουν τα ανοιχτά Μουσεία και προκειμένου να δοθεί έμφαση στην κληρονομιά της χώρας, είναι κατανοητό ότι δεν πρέπει να περιοριστεί μέσα στους 4 τοίχους μιας έκθεσης, αλλά πρέπει να είναι μια γενική ιδέα ακεραιότητας και σεβασμού για τη χώρα

Η ιδέα του Ανοιχτού  Μουσείου» είναι ανοιχτή σε διάφορες κατηγορίες θεμάτων που συναντά κανείς σε μια χώρα και η όλη ιδέα δεν μπορεί να κλειστεί μέσα σε ένα «κάδρο». Για το λόγο αυτό και η ιδέα του «Ανοιχτού Μουσείου» μπορεί εξαιρετικά να εφαρμοστεί σε αυτές τις περιοχές και να τις τροφοδοτήσει με μια δυνατή ιστορική προσωπικότητα που συντηρεί πολλαπλά ίχνη από το παρελθόν της: Βιοτεχνία, γαστρονομία, αρχιτεκτονική κτλ.

Ένα από τα πλεονεκτήματα του «ανοιχτού Μουσείου» είναι το γεγονός ότι τόσο οι κάτοικοι της χώρας όσο και οι επισκέπτες είναι ικανοί να αντιληφθούν χωρίς δυσκολία τα περιεχόμενα και τα όρια του «Ανοιχτού Μουσείου», εφόσον όμως δεν βρίσκεται σε έναν μεμονωμένο χώρο αλλά είναι μέρος της καθημερινής ζωής της χώρας και των κατοίκων της. Κατά συνέπεια είναι βασικό να παρέχονται στον επισκέπτη αντικείμενα που του αρέσουν να εξερευνεί, να βλέπει και να μαθαίνει αυτά που του προσφέρει ο συγκεκριμένος χώρος.

Εταιρικό Σχήμα:

Επικεφαλής Εταίρος: Municipio Lloret De Mar (Ισπανία)

Απλοί Εταίροι: Municipio Campo Maior (Πορτογαλία), Comune Di Pisa (Ιταλία), Δήμος Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) και Δήμος Νίκαιας (Γαλλία)

Από πλευράς Δήμου Θεσσαλονίκης το πρόγραμμα υλοποιείται από την Διεύθυνση Πολιτισμού.