Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “INTERREG III Α, PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ”

tessera538 προβολές

Τίτλος Πρότασης: Νέες μορφές διασυνοριακής συνεργασίας
Μέτρο 2.1: Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων
Προϋπολογισμός Δήμου Θεσσαλονίκης: 165.000,00 €
Διάρκεια Προγράμματος: 10/2006 με 06/2007

Περιγραφή προγράμματος:

Στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιούνται δύο προγράμματα κατάρτισης και θα εκπονηθεί μελέτη με τίτλο «Ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας» και θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση συμψηφισμού ζήτησης και προσφοράς εργασίας.

Το πρώτο πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα «Κατάρτιση Ελλήνων ανέργων στην ανάπτυξη πολιτιστικών πολιτικών και οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων», είναι διάρκειας 110 ωρών (77 θεωρία και 33 πρακτική) και απευθύνεται σε 12 Έλληνες ανέργους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφών προς το αντικείμενο κατάρτισης.

Το δεύτερο πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα «Κατάρτιση Βουλγάρων ανέργων στη ανάπτυξη διασυνοριακής συνεργασίας», είναι διάρκειας 100 ωρών (70 θεωρία και 30 πρακτική) και απευθύνεται σε 18 Βούλγαρους ανέργους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφών προς το αντικείμενο κατάρτισης.

Κεντρικοί στόχοι:

Το πρόγραμμα αποσκοπεί:

  • Στην υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομικής δυναμικής της διασυνοριακής περιοχής με την ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών δομών
  • Στην προώθηση της απασχόλησης με την ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας
  • Στην υποστήριξη ίσων ευκαιριών σε νέους και νέες και προώθηση της εκπαίδευσής τους

  • Στην υποστήριξη και ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας με σκοπό την από κοινού υποστήριξη των ανθρώπινων πόρων ως πολύτιμη αξία

Εταιρικό Σχήμα:

Δήμος Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) και πόλη Μπλαγκόεβγκραντ (Βουλγαρία)