Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών για την κατασκευή ξύλινου καταστρώματος επί πασσάλων (DECK) στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης, που πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με ύψος βραβείων και εξαγορών, αντί του συνολικού ποσού 43.896,00€, συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%, μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής

g.kigos1048 προβολές
  • Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
  • Πρόκειται για έναν Διαγωνισμό Ιδεών, κατά την έννοια του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-2021 απόφασης ΥΠΕΝ με στόχο τη διερεύνηση των κύριων παραμέτρων του θέματος, την αξιολόγησή τους, την ανάδειξη της βασικής συνθετικής ιδέας, την εξειδίκευση του προγράμματος του έργου και τη διαμόρφωση του πλαισίου για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της μελέτης του έργου.
  • Ο διαγωνισμός συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά του αξιόλογου τεχνικού έργου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ. 2 της ίδιας ως άνω απόφασης, λόγω της θέσης και της λειτουργίας του εν λόγω έργου σε σχέση με το ευρύτερο δομημένο και φυσικό περιβάλλον.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι ο προσδιορισμός των γεωμετρικών, λειτουργικών, αισθητικών και κατασκευαστικών χαρακτηριστικών του ξύλινου καταστρώματος κατ’ επέκταση του παραλιακού κρηπιδώματος της Παλιάς Παραλίας Θεσσαλονίκης, από την 1η προβλήτα του ΟΛΘ έως το Λευκό Πύργο, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, ώστε να συμβάλει στην αύξηση του δημόσιου χώρου με ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η επιλογή μιας σύγχρονης αρχιτεκτονικής προσέγγισης για την υλοποίηση του έργου του θέματος, που θα εξασφαλίζει λειτουργικότητα, αισθητική ποιότητα και κατασκευαστική αρτιότητα για τη διεύρυνση του αστικού κοινόχρηστου χώρου προς τη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της αναδιαμόρφωσης του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου της παραλιακής Λεωφόρου Νίκης, με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της τέχνης και της επιστήμης, καθώς και τις αρχές του βιοκλιματικού – περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΦΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ