Σκοπιμότητα του Έργου

tessera619 προβολές

Η σκοπιμότητα του έργου είναι ευρύτερη του πλαισίου αναβάθμισης μιας συγκεκριμένης περιοχής και αποκτά υπερτοπική σημασία για το σύνολο της πόλης, τόσο λόγω της σπουδαιότητας των ιστορικών τόπων που φιλοξενεί, όσο και λόγω της αναμενόμενης κυκλοφοριακής διευθέτησης με ένα νέο οδικό άξονα προς την Άνω Πόλη, το Θεάτρο Δάσους και την περιφερειακή οδό της πόλης.

Πολεοδομική ανάπλαση 

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μελέτης καταλαμβάνεται από προστατευόμενες από το Υπουργείο Πολιτισμού εκτάσεις, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης προβλέπει τη σύνταξη ειδικής μελέτης για την περιοχή, που ωστόσο δεν έχει ακόμα εκπονηθεί

Η ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης αφενός θα ενσωματώσει προβλέψεις για τη βέλτιστη ανάδειξη των υφιστάμενων διατηρητέων χώρων και αφετέρου θα εξασφαλίσει τους απαιτούμενους ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης για την κάλυψη των αναγκών των κοινωφελών χώρων (Νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», σχολικό συγκρότημα 7ου Γυμνασίου – Λυκείου Άνω Πόλης και βρεφονηπιακός σταθμός του Δήμου Θεσσαλονίκης) που εμπίπτουν εντός της περιοχής

Κυκλοφοριακή ανάπλαση

Ο υφιστάμενος οδικός άξονας (οδός Ελ. Ζωγράφου – Κάστρων), που συνδέει την οδό Αγ. Δημητρίου με τη Λεωφόρο ΟΧΙ, παραλαμβάνει την κυκλοφορία από και προς την Άνω Πόλη, το Θέατρο Δάσους, συνδέει τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Αγίου Παύλου και κατ’ επέκταση αποτελεί αφενός μία από τις συνδέσεις του κέντρου της πόλης με την περιφερειακή οδό και αφετέρου λειτουργεί ως οδός διαφυγής σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. 

Ωστόσο, τα υφιστάμενα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του οδικού αυτού άξονα δεν επαρκούν για την απορρόφηση των κυκλοφοριακών φόρτων. 


Στα πλαίσια επίλυσης των κυκλοφοριακών προβλημάτων στην εν λόγω περιοχή, επιχειρήθηκε παλαιότερα διάνοιξη της οδού Κάστρων στη συμβολή της με την οδό Ολυμπιάδος, ωστόσο το έργο δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί λόγω της ανεύρεσης τμήματος του ανατολικού προτειχίσματος των τειχών της Θεσσαλονίκης. 

Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ιδέα δημιουργίας ενός νέου οδικού άξονα στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Δήμο Αγίου Παύλου...

Περιβαλλοντική ανάπλαση

Το έργο στοχεύει εξίσου στη γενικότερη περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, με πρώτη προτεραιότητα την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας της από το μοναδικό ανοικτό τμήμα του χειμάρρου Αγίου Παύλου, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του υφιστάμενου φυσικού περιβάλλοντος με στόχο την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό του. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο είναι δυνατό το υφιστάμενο ρέμα να μετασχηματιστεί σε χώρο πρασίνου και να αποτελέσει συνέχεια – οπτικά ή ενδεχομένως και λειτουργικά – της γειτονικής έκτασης των «Κήπων του Πασά», αλλά και κατ’ επέκταση ζωντανό τμήμα ενός «πράσινου» περιπάτου που θα συνδέει όλες τις διατηρητέες εκτάσεις των Κοιμητηρίων και θα τις αποδίδει στο κοινό της πόλης με τη μορφή «Μνημειακών Πάρκων», εμπλουτίζοντας τη φυσιογνωμία του κέντρου της πόλης με ένα νέο πόλο προσέλκυσης επισκεπτών.