Σκοπιμότητα του Έργου

tessera537 προβολές

Η περιοχή μελέτης αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης  καθώς εδώ συγκεντρώνονται πολλά μνημεία που της προσδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Ωστόσο, σωρεία προβλημάτων και αντιθέσεων την καθιστούν ένα υποβαθμισμένο τμήμα της πόλης που χρήζει άμεσης ανάδειξης και ένταξής του στην πόλη.

Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην μεγάλη συγκέντρωση χρήσεων σχετικών με εξυπηρετήσεις αυτοκινήτων στην περιοχή, που σε συνδυασμό και με την άναρχη στάθμευση, έχουν  σαν αποτέλεσμα την υπερβολική παρουσία τους εδώ.