Στόχοι του Διαγωνισμού

tessera613 προβολές
  • Η ρύθμιση όλων των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων της περιοχής και η ένταξη των εκτός σχεδίου πόλης τμημάτων, συνοδευόμενη με πρόταση ειδικών όρων δόμησης.

  • Η ανάδειξη ενός master plan για το σύνολο της περιοχής, που να εμπεριέχει όλες τις πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές, κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές, προβλέψεις.

  • Η σύνδεση της περιοχής μελέτης με τη γύρω περιοχή και την πόλη γενικότερα, σε συνδυασμό με την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής και την απόδοση των ιστορικών τόπων, μνημείων και κήπων που φιλοξενεί στο κοινό της πόλης.

  • Ο σχεδιασμός ενός νέου οδικού άξονα, που σε συνδυασμό με την υφιστάμενη οδό Ελένης Ζωγράφου – Κάστρων, θα ανακουφίσει κυκλοφοριακά τη σύνδεση του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Δήμο Αγίου Παύλου, την Άνω Πόλη και την περιφερειακή οδό.

  • Η εξασφάλιση ενός τεχνικού έργου που θα διακρίνεται για τις τεχνικές του προδιαγραφές, την αισθητική του σύλληψη και την ισορροπημένη σχέση του με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της γύρω περιοχής, και παράλληλα θα μπορεί να υλοποιηθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα με ρεαλιστικό κόστος.

  • Η αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής γύρω από το μοναδικό ανοικτό τμήμα του χειμάρρου Αγίου Παύλου.

  • Η γενικότερη περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, με προτάσεις για την εξυγίανση του ανοικτού τμήματος του χειμάρρου και την αξιοποίησή του ως χώρου πρασίνου – σε συνέχεια ή μη των γειτονικών διατηρητέων κήπων, την ανάδειξη των υφιστάμενων κήπων και χώρων πρασίνου και την αναστροφή της εικόνας εγκατάλειψης του μηχανουργείου Αξυλιθιώτη.

  • Η ανάπτυξη του δημοσίου χώρου ως συνδετικού στοιχείου των ελεύθερων χώρων, με παράλληλο στόχο την ανάδειξη / προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τοπίου, και την αποκατάσταση της συνέχειας στις περιοχές που διαχωρίζονται από τα οδικά έργα.