Στόχοι του Διαγωνισμού

tessera532 προβολές

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάπλαση της περιοχής με τρόπο που να διασφαλίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ως μνημειακού-ιστορικού τόπου αλλά και ως τόπου κατοικίας με απαιτήσεις για την εξασφάλιση ανάλογης λειτουργικότητας και συνθηκών  διαβίωσης.

Ως γενικοί στόχοι του έργου μπορούν να οριστούν οι παρακάτω επιδιώξεις:

Ανάπλαση και εξυγίανση της περιοχής με σκοπό την ενοποίηση των διατηρούμενων στοιχείων του χώρου και των νέων προτεινόμενων επεμβάσεων:

– Αναγνωσιμότητα των λειτουργιών της περιοχής (προσπελάσεις -διαδρομές -δημόσιοι ελεύθεροι χώροι-μνημεία)
– Ανάπλαση των δημόσιων ελεύθερων χώρων
– Αισθητική αναβάθμιση των μετώπων των οικοδομικών τετραγώνων που περιβάλλουν τα μνημεία.
– Οργανική σύνδεση της περιοχής με την πόλη

Ανάδειξη των μνημείων της περιοχής:

– Αναγνωσιμότητα του μνημειακού συνόλου
– Σύνδεση των μνημείων και ενιαία αντιμετώπισή της επέμβασης για την ανάδειξή τους.
– Προστασία και ανάδειξη του ανασκαμμένου χώρου και   σύνδεσή του με το υπόλοιπο μνημειακό σύνολο.
– Ανάδειξη της σημασίας του νερού, καθώς ιστορικά υπήρξε κυρίαρχο στοιχείο της περιοχής.

Επίλυση ή διευθέτηση του κυκλοφοριακού και δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για τους πεζούς:

– Οργανική ένταξη στο κυκλοφοριακό της ευρύτερης περιοχής με συνεκτίμηση της ιδιαιτερότητας της περιοχής
– Αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης των αυτοκινήτων της περιοχής
– Ενοποίηση του δικτύου διαδρομών για πεζούς
– Εξασφάλιση κοινόχρηστων εξυπηρετήσεων