13+9 αστικά στιγμιότυπα: έκθεση δύο εργαστηρίων

883 προβολές

Η έκθεση παρουσιάζει το σύνολο των προτάσεων που προέκυψαν από δύο φοιτητικά εργαστήρια – το ένα στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, το άλλο εκτός του προγράμματος αυτού – με θέμα την διεκδίκηση μιας διαφορετικής καθημερινότητας στις γειτονιές της πόλης.

Κοινή αφετηρία των δύο εργαστηρίων είναι η αμφισβήτηση κυρίαρχων στρατηγικών για την πόλη που στοχεύουν κυρίως στην βελτίωση της εικόνας της, και η διερεύνηση σύνθετων και δυναμικών πλαισίων και μηχανισμών παρέμβασης στις αφανείς, συχνά απρόσωπες, και ασφυκτικά δομημένες, γειτονιές της πόλης.

Το εργαστήριο Από το εικονικό στο εφικτό οργανώθηκε από μέλη του Τομέα Πολεοδομίας (Α. Γερόλυμπου, Ε. Αθανασίου, Χ. Χριστοδούλου) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Α. Παπαγιαννάκης, Α. Βιτοπούλου) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και από την κίνηση Η Θεσσαλονίκη Αλλιώς (Α. Λαζαρίδου, Π. Λαζαρίδης) του περιοδικού Παράλλαξη. Ήταν ένα κυλιόμενο εργαστηριο που διήρκησε συνολικά 10 μέρες (11-13/3, 18-20/3 και 7-10/4/2011) και διεξήχθη στους χώρους του Κέντρου Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θεματικές του εργαστηρίου ήταν:

– η διερεύνηση των ορίων του εφικτού στις παρεμβάσεις αστικού σχεδιασμού με στόχο την βελτίωση της ζωής της πόλης,
– η ενεργοποίηση λανθανουσών δυναμικών στις γειτονιές της, 
η διατύπωση διαφορετικών οπτικών για την διαχείριση των τυπικών χρόνιων προβλημάτων της καθημερινής ζωής και
η ανάδειξη νέων ποιοτήτων εκεί όπου αυτή βιώνεται, στο επίπεδο του δρόμου και την κλίμακα της γειτονιάς.

Στόχος δεν ήταν η παραγωγή ενός παγιωμένου σχεδίου, αλλά η αρχή μίας διαδικασίας τοπικής αναζωογόνησης και ανάδειξης των πολλαπλών ταυτοτήτων της πόλης.  Από το εργαστήριο αυτό προέκυψαν οι 13 προτάσεις της έκθεσης που αφορούν επτά γειτονιές στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το εξαμηνιαίο εργαστήριο Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού Μεταβατικοί Τόποι εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διπλώματος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ. Υπεύθυνες του εργαστηρίου είναι η Αλέκα Αλεξοπούλου και η Σάσα Λαδά.

Κεντρική θεματική του εργαστηρίου αποτελεί η διερεύνηση στρατηγικών σχεδιασμού ικανών να παράξουν κατηγορικές μορφές αστικότητας ή να δημιουργήσουν διάσπαρτες ή έκ-κεντρες μορφές που θα μετασχηματίσουν την δομή μιας περιοχης της πόλης με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της αστικής της ταυτότητας.

Αυτό που είναι υπό διαπραγμάτευση δεν είναι ούτε το πρόγραμμα ούτε ο τόπος, αλλά ένας σύνθετος μηχανισμός μέσω του οποίου ένα αρχιτεκτονικό αντικείμενο με συμπαγή υλικά χαρακτηριστικά, ή ένας συγκεκριμένος τόπος με δεδομένα όρια και φυσική γεωγραφία δημιουργούν ή γίνονται αστικά γεγονότα με νόημα.

Αφετηρία για την επιλογή του θέματος του εαρινού εξαμήνου της ακαδημαϊκής χρονιάς 2010-11, αποτέλεσε η ανάδειξη, από ομάδα κατοίκων, προβλημάτων της γειτονιάς τους και της καθημερινής τους ζωής στην περιοχή Μαρτίου-Καρακάση της ανατολικής Θεσσαλονίκης, καθώς και η διατύπωση σειράς προτάσεων για την επίλυσή τους. Από το εργαστήριο αυτό προέκυψαν οι 9 προτάσεις της έκθεσης.


Εγκαίνια:
Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011, ώρα 20:00
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Δήμου Θεσσαλονίκης
Αγγελάκη 13 

Διάρκεια έκθεσης:
8-20 Νοεμβρίου 2011

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 20:00

Πληροφορίες:
Αγγελάκη 13, τηλ. 2310.296.800