Πεπραγμένα 2007

tessera492 προβολές

Αρμοδιότητα  του Τμήματος Προγραμματισμού – Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων είναι όλες οι ενέργειες που αφορούν την ανάπτυξη του Δήμου:

  • Προγραμματισμός και σχεδιασμός έργων, αναζήτηση προσκλήσεων για χρηματοδότηση, προετοιμασία και υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα
  • Παρακολούθηση της χρηματοδότησης των έργων που υλοποιούνται από το Δήμο Θεσσαλονίκης (παρακολούθηση των έργων από τη φάση της δημοπράτησης, την παραλαβή του έργου και εκκαθάριση χρηματοδότησης έργου)

  • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών


Μέσα στα πλαίσια αυτά έγιναν ενέργειες για τα ακόλουθα χρηματοδοτικά προγράμματα:

{article 105}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 108}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 109}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 110}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 114}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 123}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}
{article 129}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}